Witamy na stronie naszej świetlicy!


Telefon do świetlicy: (22) 723 67 59 w. 18KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY TUTAJ.Karty zgłoszenia uczniów do świetlicy na rok szkolny 2019/2020, wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obojga rodziców, przyjmowane będą do 6 września 2019 r.
Wnioski składamy u kierownika świetlicy
.Organizacja pracy świetlicy odbywa się najpóźniej do dnia 10 września. Dzieci przyjmowane są na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY oraz zaświadczeń o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów. Ze względu na warunki lokalowe do świetlicy szkolnej przyjmowani są przede wszystkim uczniowie klas 0 – III, w tym w szczególności dzieci z rodzin, gdzie oboje rodzice pracują, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz wychowawczo zaniedbanych.


PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY TUTAJ.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00.

Realizujemy plan pracy opiekuńczo – wychowawczej opracowany przez wychowawców grup.
W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć: czytelnicze, plastyczno – techniczne, sportowe, matematyczne, muzyczno – relaksacyjne oraz pogadanki i rozmowy. Posiadamy sprzęt audiowizualny oraz komputery do dyspozycji dzieci. Wychowankowie korzystają z różnorodnych gier planszowych, programów i filmów edukacyjnych oraz zabawek. Organizujemy świetlicowe konkursy plastyczne, matematyczne i językowe. Tradycją stała się organizacja kiermaszy świątecznych, z których dochód przeznaczamy na pomoc potrzebującym. Staramy się kształtować w dzieciach postawy proekologiczne poprzez całoroczną zbiórkę makulatury, plastikowych nakrętek oraz baterii.
Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem, logopedą, pedagogiemi pielęgniarką. Dzieci otoczone są troskliwą opieką, a atmosfera panująca w świetlicy nie odbiega od domowej.
Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków materialnych szkoły oraz składek rodziców, które przeznaczane są na: materiały plastyczne, gry, zabawki, książki i czasopisma dziecięce, wszelkiego rodzaju nagrody, soki, jednorazowe kubeczki oraz środki do codziennej higieny naszych podopiecznych.COPYRIGHTS Anna Borecka