Witamy na stronie naszej świetlicy!


Telefon do świetlicy: (22) 723 67 59 w. 18KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY TUTAJ.Organizacja pracy świetlicy odbywa się najpóźniej do dnia 10 września. Dzieci przyjmowane są na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY oraz zaświadczeń o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów. Ze względu na warunki lokalowe do świetlicy szkolnej przyjmowani są przede wszystkim uczniowie klas 0 – III, w tym w szczególności dzieci z rodzin, gdzie oboje rodzice pracują, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz wychowawczo zaniedbanych.
Regulamin Świetlicy, &5)

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY TUTAJ.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00.

Realizujemy plan pracy opiekuńczo – wychowawczej opracowany przez wychowawców grup.
W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć: czytelnicze, plastyczno – techniczne, sportowe, matematyczne, muzyczno – relaksacyjne oraz pogadanki i rozmowy. Posiadamy sprzęt audiowizualny oraz komputery do dyspozycji dzieci. Wychowankowie korzystają z różnorodnych gier planszowych, programów i filmów edukacyjnych oraz zabawek. Organizujemy świetlicowe konkursy plastyczne, matematyczne i językowe. Tradycją stała się organizacja kiermaszy świątecznych, z których dochód przeznaczamy na pomoc potrzebującym. Staramy się kształtować w dzieciach postawy proekologiczne poprzez całoroczną zbiórkę makulatury, plastikowych nakrętek oraz baterii.
Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem, logopedą, pedagogiemi pielęgniarką. Dzieci otoczone są troskliwą opieką, a atmosfera panująca w świetlicy nie odbiega od domowej.
Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków materialnych szkoły oraz składek rodziców, które przeznaczane są na: materiały plastyczne, gry, zabawki, książki i czasopisma dziecięce, wszelkiego rodzaju nagrody, soki, jednorazowe kubeczki oraz środki do codziennej higieny naszych podopiecznych.COPYRIGHTS Anna Borecka