Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 06 lutego 2020 roku
w sprawie ustelnia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowywch oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów na rok szkolny 2020/2021
TUTAJ.

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Piastowie dotycząca postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów TUTAJ.

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Piastowie dotycząca postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów TUTAJ.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym TUTAJ.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego TUTAJ.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ TUTAJ.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO TUTAJ.DEKLARACJA WOLI TUTAJ.Ustala się dla Szkoły Podstawowej Nr 4
przy ul. Żbikowskiej 25 w Piastowie
następujący obwód:

TUTAJ.COPYRIGHTS Anna Borecka