Świetlica 2010
Gabinet pedagoga i psychologa - I piętro (nowe skrzydło)

telefon (022) 723 67 59

PSYCHOLOG - mgr Małgorzata Woźniak

Godziny pracy

poniedziałek 12:30 - 16:30
wtorek 10:15 - 11:45, 12:30-17:30
środa 09:30 - 10:45, 12:30 - 16:00
czwartek 12:30-17:00
piątek 08:15 - 10:45PSYCHOLOG - mgr Marzena Wieteska

Godziny pracy

poniedziałek 08:00 - 08:45, 09:50 - 10:35
wtorek 08:00 - 09:40
środa 08:00 - 09:40
czwartek 08:00 - 08:45
piątek 08:00 - 09:40, 10:45-11:30, 14:45-15:30INFORMACJE dla RODZICÓW

Poczytaj mi bajkę, czyli pozytywny wpływ opowieści
i czytania na rozwój dziecka
TUTAJ

Stres u małych i dużych – czym jest i jak sobie z nim radzić TUTAJ

Inny, ale taki sam – dzieci cudzoziemców w przedszkolu
i szkole
TUTAJ

Bezpieczny Internet - 10 porad dla rodziców TUTAJ

Bezpieczne media - poradnik dla rodziców TUTAJ

Twoje dziecko bezpieczne w sieci - poradnik dla rodziców nastolatków TUTAJ

Dekalog DOBREGO RODZICA TUTAJ


Zakres i formy działalności:

1. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce
i niepowodzeń szkolnych oraz trudności w przystosowaniu emocjonalno-społecznym uczniów (diagnoza psychologiczno-pedagogiczna)

2. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

- indywidualne konsultacje z rodzicami (poradnictwo)
- prelekcje dla rodziców
- warsztaty psychologiczne dla rodziców z zakresu doskonalenia
umiejętności wychowawczych
- szkolenia Rady Pedagogicznej

3. Podejmowanie działań mediacyjno-interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych

4. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, wspieranie ich rozwoju osobistego i społecznego

- spotkania indywidualne z uczniami
- warsztaty profilaktyczno-wychowawcze w klasach
oraz pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne

5. Określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rodzice proszeni są o wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyt bezpośrednio z psychologiem (telefonicznie, mailowo)
lub za pośrednictwem wychowawcy.


COPYRIGHTS Anna Borecka