Świetlica 2010
Gabinet pedagoga i psychologa - I piętro (nowe skrzydło)

telefon (022) 723 67 59

PSYCHOLOG - mgr Małgorzata Woźniak

Godziny pracy

poniedziałek 12:30 - 17:00
wtorek 11:50 - 12:50, 13:30-15:30
środa 11:30 - 17:00
czwartek 8:45 - 9:45, 13:30-17:00
piątek 10:30 - 14:30PSYCHOLOG - mgr Marzena Wieteska

Godziny pracy

wtorek 8:00 - 14:00
piątek 8:00 - 13:00INFORMACJE dla RODZICÓW

Poczytaj mi bajkę, czyli pozytywny wpływ opowieści
i czytania na rozwój dziecka
TUTAJ

Stres u małych i dużych – czym jest i jak sobie z nim radzić TUTAJ

Inny, ale taki sam – dzieci cudzoziemców w przedszkolu
i szkole
TUTAJ

Bezpieczny Internet - 10 porad dla rodziców TUTAJ

Bezpieczne media - poradnik dla rodziców TUTAJ

Twoje dziecko bezpieczne w sieci - poradnik dla rodziców nastolatków TUTAJ

Dekalog DOBREGO RODZICA TUTAJ


Zakres i formy działalności:

1. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce
i niepowodzeń szkolnych oraz trudności w przystosowaniu emocjonalno-społecznym uczniów (diagnoza psychologiczno-pedagogiczna)

2. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

- indywidualne konsultacje z rodzicami (poradnictwo)
- prelekcje dla rodziców
- warsztaty psychologiczne dla rodziców z zakresu doskonalenia
umiejętności wychowawczych
- szkolenia Rady Pedagogicznej

3. Podejmowanie działań mediacyjno-interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych

4. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, wspieranie ich rozwoju osobistego i społecznego

- spotkania indywidualne z uczniami
- warsztaty profilaktyczno-wychowawcze w klasach
oraz pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne

5. Określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rodzice proszeni są o wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyt bezpośrednio z psychologiem (telefonicznie, mailowo)
lub za pośrednictwem wychowawcy.


COPYRIGHTS Anna Borecka