PRZEDMIOT NAUCZYCIEL KLASY r.szk. 2018/19
JĘZYK POLSKI mgr Rużena Skarżyńska-Stary 7a, 8a
mgr Agnieszka Łada 5b, 6c, 7b
mgr Urszula Stachera 6a, 6b
mgr Agnieszka Krawczyk 4a, 4b
mgr Paulina Szwaczkiewicz 4c, 4d, 5a
JĘZYK ANGIELSKI mgr Anna Łaziuk 4a, 4c, 5a, 5c, 6a, 6b, 6c, 7b, 8a
mgr Anna Kruk 4a, 4c, 4d, 5a, 6a, 6c, 7a, 8a
mgr Anna Majczak 0a, 0b, 1a, 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 4b, 5b
mgr Katarzyna Walczak 2b, 3c
JĘZYK NIEMIECKI mgr Aldona Sas 7a, 7b, 8a
MATEMATYKA mgr Iwona Szczęch 5a, 6a, 6c, 7b
mgr Anna Borecka 5b, 6b, 7a, 8a
mgr Anna Szczepanik 4a, 4b, 4c, 4d
INFORMATYKA mgr Patrycja Jastrzębka-Dutkiewicz 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a
PRZYRODA mgr Katarzyna Luboń 4a, 4c, 6b, 6c, 6b, 6c
mgr Iwona Pałasz 4b, 4d, 6a
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Katarzyna Luboń 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a
BIOLOGIA mgr Natalia Sasinowska 5b, 7a, 7b, 8a
HISTORIA mgr Anna Kamińska 5a, 5b, 6a, 6b, 6c
mgr Wioletta Mamcarz 4c, 4d, 7a, 7b, 8a
mgr Paulina Szwaczkiewicz 4a, 4b
FIZYKA mgr Alicja Kuźmierska 7a, 7b, 8a
CHEMIA mgr Bożena Augustyniak 7a, 7b, 8a
GEOGRAFIA mgr Katarzyna Luboń 5a, 5b, 7a, 7b, 8a
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Natalia Sasinowska 8A
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr Maciej Soroka 4c, 5a, 6b, 6c
mgr Robert Radaszkiewicz 4b, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a
mgr Marta Bibik 4a, 4d, 6a, 7a, 7b, 8a
TECHNIKA mgr Stanisław Siekierko 4a, 4b, 4c, 4d, 5b
mgr Lilla Ponikowska 5a, 6a, 6b, 6c
MUZYKA p. Mateusz Mularczyk 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b
PLASTYKA mgr Urszula Stachera 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b
DORADZTWO ZAWODOWE mgr Małgorzata Woźniak 8a
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Wioletta Mamcarz 8a
RELIGIA mgr Maria Michalska 0a, 0b, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d
mgr Beata Maciejak 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a
COPYRIGHTS Anna Borecka