Świetlica 2010

PEDAGOG - mgr Anna Kamińska

telefon (022) 723 67 59

Gabinet pedagoga i psychologa - I piętro (nowe skrzydło)

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-10:45, 11:30-12:30
wtorek 8:00-8:55, 10:35-11:50,12:35-14:35
środa 8:00-9:50, 12:35-14:45
czwartek 10:45-13:45, 15:30-16:30
piątek 8:30-14:30Zakres pracy pedagoga obejmuje:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn niepowodzeń szkolnych i omawianie ich z wychowawcą
i nauczycielami;

-współpraca z rodzicami uczniów w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów wychowawczych;

- organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy psycholog-pedagog dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

- dbanie o realizację obowiązku szkolnego;

- współpraca z organizacjami, instytucjami i placówkami zainteresowanymi problemem opieki i wychowania dzieci
i młodzieży (tj. MOPS, Policja, Sąd Rodzinny, Kurator Rodzinny).COPYRIGHTS Anna Borecka