Bibliotekarz - p. Anna Wasilewska


Biblioteka szkolna powstała wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z 1958 r. i dotyczy książki pt. ,,Bajki” Adama Mickiewicza.

Czytelnikom oferujemy:
- księgozbiór liczący około 9 tys. woluminów
- zbiór kaset wideo i kaset magnetofonowych (wypożyczanych na lekcje i zajęcia świetlicowe)
- czasopisma dla uczniów (,,Victor Junior”, ,,Kumpel”, ,,Mój Pies”, ,,Świerszczyk”) i nauczycieli (,,Głos Nauczycielski”, ,,Gazeta Szkolna”, ,,Biblioteka w Szkole”)
- dokumenty wewnątrzszkolne (Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania)


Księgozbiór jest rozmieszczony w następujących działach:

I. Lektury

II. Literatura piękna

B - baśnie, legendy i podania
Bw - bajeczki, wierszyki
Ob - opowiadania i powieści obyczajowe
H - opowiadania i powieści historyczne
Pd - poezja, dramat
P - powieści przygodowe
F - powieści fantastyczne
Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze

III. Literatura popularnonaukowa


W naszej bibliotece prowadzi się oddzielnie:
Katalog alfabetyczny
Katalog rzeczowy


Są to tradycyjne katalogi kartkowe, stanowiące zbiór kart, umieszczonych w specjalnych skrzynkach. Katalogi pozwalają zorientować się, czy w zbiorach biblioteki znajduje się poszukiwana książka, jakie tytuły są przypisane do określonego autora lub jakie znajdują się książki na interesujący czytelnika temat.

Nauczyciele bibliotekarze, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzą również zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej. Organizują liczne konkursy, przygotowują gazetki, wystawy nowości wydawniczych
oraz prac dzieci, uczestniczą w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Współpracują z nauczycielami, Radą Rodziców oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Piastowie.

COPYRIGHTS Anna Borecka