Pierwszy Pułk Przeciwlotniczy

"Myśmy tu szli ze wschodu, tam hen spod Darnicy,Gdzie biliśmy się z Niemcem krwawo - Przeciwlotnicy.Do szkopa prały tam nasze "osiem-piątki",Takie to były Pierwszego Pułku początki..."



Pierwszy Pułk Przeciwlotniczy był spadkobiercą i kontynuatorem tradycji 1-ego samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej,który został sformowany rozkazem dowódcy 1-ej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki nr. 03 z dnia 07-07-1943 r.
Pierwszy Modliński kontynuował też tradycje 8-mej zmotoryzowanej Baterii Przeciwlotniczej, która to bateria we wrześniu 1939 r.pod dowództwem kpt. Józefa Płodowskiego, a po jego śmierci 5 września, p.por Franciszka Rzewuskiego, w czasie działań wojennychdo 29 września w obronie mostów w rejonie Modlina zestrzeliła 24 samoloty niemieckie, a szereg uszkodziła.
Samodzielny Dywizjon formowany był w Sielcach w 1943 roku, zaś jego szlak bojowy wiódł od Darnicy pod Kijowem,gdzie stoczono pierwszą, krwawą walkę z samolotami niemieckimi, z których dwa zestrzelono, dalej poprzez Warszawę, Wał Pomorski do Oranienburga. Na całym szlaku bojowym zestrzelono cztery samoloty wroga.



W dniu pierwszego kwietnia 1944 r. I-y Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej został przeformowany na Pułk Artylerii Przeciwlotniczej.Po zakończeniu działań wojennych 14 maja 1945 roku, już znowu Dywizjon przeszedł na życie garnizonowe do Chrzanowa. Po wielu reorganizacjach Dywizjon "wylądował" w Lidzbarku Warmińskim skąd został przeniesiony do Modlina wchodząc w skład I-ej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Pierwszym dowódcą Jednostki był w latach 1943-44 płk. Włodzimierz Sokołowski, a ostatnim w latach 1993-99 był płk. Wiesław Mruk. W czasie rozformowywania Pułku (1999-2000) pan płk. Waldemar Babinowski był już raczej tylko "syndykiem masy upadłościowej" niż dowódcą - chociaż to On żegnał na zawsze sztandar w 2000 roku.
COPYRIGHTS Anna Borecka