INFORMACJE BIEŻĄCEWalne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 14.06.2018 r.
o godz. 18.00 w s. 31. Obecność Przedstawicieli Rad Oddziałowych jest obowiązkowa. Na spotkanie należy przygotować propozycje stoisk klasowych na Piknik Rodzinny 15.09.2018 r.

Przewodnicząca RR przy SP 4 w Piastowie
Katarzyna Wilewska
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie

95 1240 6407 1111 0010 3619 0088adres e-mail: radarodzicowsp4piastow@gmail.comSTATUT RADY RODZICÓWSkład Rady Rodziców

Prezydium:

Katarzyna Wilewska - przewodnicząca
Konrad Otwinowski - zastępca
Jacek Kurowski
Małgorzata Gilewicz
Izabela Kamińska

Komisja Rewizyjna:

Filip Adamczyk
Mariusz Gałązka
Małgorzata Gajdzińska-CiecieraCOPYRIGHTS Anna Borecka