Plik zawierający zestaw
programów i podręczników na rok szkolny 2019/2020 dostępny
TUTAJ.Przypominamy, że za zniszczone, uszkodzone, zagubione podręczniki, należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy. Cenę poda nauczyciel-bibliotekarz.

nr konta: 04 1240 6380 1111 0010 7468 2127

z dopiskiem "zwrot za podręcznik" oraz dane:
Tytuł podręcznika:
Cena:
Imię i nazwisko ucznia:
klasa:
Nazwa szkoły:

Dowód wpłaty należy przedstawić w bibliotece szkolnej lub sekretariacie.


Klauzula informacyjna TUTAJ.


Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela Colonnade TUTAJ.


Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela Ergo Hestia TUTAJ.


Zasady zgłaszania i likwidacji szkód Colonnade TUTAJ.


Zasady zgłaszania i likwiadacji szkód Ergo Hestia TUTAJ.


WYPRAWKA UCZNIÓW KLAS 0-I TUTAJ.


Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w zakładce PSYCHOLOG szkolnyWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY TUTAJ.


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO TUTAJ.


DEKLARACJA WOLI TUTAJ.Wniosek o duplikat legitymacji


Procedury ubiegania się o duplikat

COPYRIGHTS Anna Borecka