Plik zawierający zestaw
programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019 dostępny
TUTAJ.Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela Colonnade TUTAJ.


Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela Ergo Hestia TUTAJ.


Zasady zgłaszania i likwidacji szkód Colonnade TUTAJ.


Zasady zgłaszania i likwiadacji szkód Ergo Hestia TUTAJ.


WYPRAWKA UCZNIÓW KLAS 0-I TUTAJ.


Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w zakładce PSYCHOLOG szkolnyWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY TUTAJ.


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO TUTAJ.


DEKLARACJA WOLI TUTAJ.Wniosek o duplikat legitymacji


Procedury ubiegania się o duplikat

Karty zgłoszenia uczniów do świetlicy na rok szkolny 2017/2018, wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obojga rodziców, przyjmowane będą od dnia 8 maja 2017 r.
do 8 września 2017 r.

Wnioski składamy u kierownika świetlicy
.

Organizacja pracy świetlicy odbywa się najpóźniej do dnia
10 września. Dzieci przyjmowane są na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY oraz zaświadczeń
o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów. Ze względu na warunki lokalowe do świetlicy szkolnej przyjmowani są przede wszystkim uczniowie klas 0 – III, w tym w szczególności dzieci
z rodzin, gdzie oboje rodzice pracują, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz wychowawczo zaniedbanych.
Regulamin Świetlicy, &5)Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2017/2018

1 listopada 2017r. Wszystkich Świętych
23 - 31 grudnia 2017r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2018 r. Święto Trzech Króli
15 - 28 stycznia 2018r. Ferie zimowe
23 marca - 3 kwietnia 2018r. Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2018r. Święto Pracy
3 maja 2018r. Świeto Konstytucji 3 maja
31 maja 2018r. Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć:
2 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.
Szkoła organizuje zajecia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci
w natepujące dni:

3 dni rekolekcji wielkanocnych po uzgodnieniu z ks. proboszczemWyprawaka szkolna
TUTAJ
COPYRIGHTS Anna Borecka