Rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie.
Szkoła Podstawowa nr4 w Piastowie została otwarta 1 IX 1958r.Początki były bardzo trudne, bowiem placówka mieściła się w drewnianych barakach,u zbiegu ulic Karłowicza i Bohaterów Wolności.W 1966r. rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły. Patronat nad nią objęło Szefostwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej MON. Dzięki pomocy żołnierzy prace postępowały bardzo szybko i już 4 IX 1967 r. budynek przy ulicy Żbikowskiej 25 w Piastowie został oddany do użytku. Był to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów szkolnych w Piastowie. Aktu otwarcia dokonał niezwykle zaangażowany w pracach nad budowę Szef WOPL gen. bryg. Czesław Czubryt-Borkowski.W 1967 r. przyjęła imię Bohaterów spod Darnicy. Był to hołd złożony polskim żołnierzom z 1 Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej poległym w czasie walki stoczonej w nocy z 7 na 8 IV 1944 r. na stacji kolejowej Darnica (obecnie dzielnica Kijowa). Dla większości obecnych tam chłopców był to chrzest bojowy. Mimo zaskoczenia zestrzelono pięć samolotów niemieckich. Zginęło wówczas 4 polskich przeciwlotników, wśród nich niezwykle dzielnie walczący porucznik Jan Kanonienko i kapral Michał Kurczewski, a 68 zostało rannych. Decyzją Rady Pedagogicznej i Opiekuna szkoły (Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej MON) ustalono, że dzień 8 IV będzie obchodzony jako Święto Szkoły.Na sztandarze przekazanym Szkole w dn. 8 kwietnia 1968 r. widnieje napis: "Ojczyzna, Nauka, Praca".Uczestnicy bitwy pod Darnicą do dziś utrzymują bardzo bliski kontakt ze szkołą. Pułkownik dyplomowany Stanisław Dębniak, porucznik Zofia Kirczewska i porucznik Genowefa Kaczmarczyk są najmilszymi gośćmi na wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych, a zwłaszcza Święcie Szkoły. Od lat przekazują swoje doświadczenie i wiedzę kolejnym pokoleniom uczniów. Hymn szkoły, w aranżacji nauczyciela muzyki, pana Michała Różalskiego, został po raz pierwszy wykonany 8 kwietnia 1968 r.

1)Na stacyjce zaśnieżonej, na stacyjce pociąg stał.

W niebo były wymierzone lufy wszystkich polskich dział.
Gdy na niebo się wkradła messerchmitów eskadra,
Polak wrogom łupnia dał, Polak wrogom łupnia dał!

2)Dali im przeciwlotnicy tęgie lanie z wszystkich luf.

Dziś po latach o Darnicy trzeba bracia wspomnieć znów.
O przegranej faszystów i o chłopcach jak iskry -
Trzeba bracia wspomnieć znów, wspominajmy bracia znów.

3)Jeśli znów na polskie niebo wkradnie się znienacka wróg.

To zaleci niedaleko, zapędzimy w kozi róg!
Znów odezwie się radar i bateria zagada,
Strąci go z niebieskich dróg, straci skrzydła czarny kruk !

Utwór ten towarzyszy uczniom naszej szkoły we wszystkich ważniejszych wydarzeniach.

Przez lata szkoła była modernizowana i przebudowywana. W 1985 r. dobudowano nowe skrzydło budynku i przebudowano hol główny przenosząc doń Izbę Pamięci. W 1994 r. oddano do użytku zmodernizowane boisko sportowe. Otwarcie obiektu zainaugurował mecz między Radnymi Piastowa, a nauczycielami i uczniami naszej szkoły.

W 1997 r., w trzydziestą rocznicę nadania szkole imienia został wydany zbiorek wierszy napisanych przez uczniów Słowo uczniów o ...Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w Piastowie , a dedykowany "Bohaterom spod Darnicy i wszystkim Przeciwlotnikom".

Oto fragment jednego z utworów:

"Przed głównym wejściem naszej szkoły,
wśród zieleni i smukłych drzew,
stoi działo przeciwlotnicze
na pamiątkę tych, co pod Darnicą przelali krew.
Choć od tamtej chwili minęło wiele lat,
kiedy bój stoczyli polscy przeciwlotnicy
i choć zmienił się tak bardzo świat
nie zapomnimy Bohaterów spod Darnicy."

Patryk Huńkowski kl. IVA

Dzięki staraniom Dyrektora Szkoły, oraz Rady Rodziców, a ku ogromnej radości uczniów, w 1999r. powstała pracownia komputerowa. Obecnie znajduje się w niej 14 stanowisk komputerowych.

W 2005 roku w bibliotece szkolnej powstało centrum multimedialne i informacyjne w ramach projektu unijnego "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych". Z każdym rokiem szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna i przyjazna uczniom.Jednak nie zapominamy o historii naszej placówki i tych, którym zawdzięczamy jej powstanie.
COPYRIGHTS Anna Borecka, Iwona Szczęch