p. STANISŁAW SIEKIERKO
Dyrektor

Przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 16:00 - 17:00 W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

p. AGNIESZKA KRAWCZYK
Wicedyrektor

Przyjmuje interesantów w piątki w godz. 16:00 - 17:00 W dniach zebrań z rodzicami klas I-III w godz. 18:00 - 19:00 W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub przez Librusa.

p. ANNA BORECKA
Wicedyrektor

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 16:00 - 17:00 W dniach zebrań z rodzicami klas IV - VIII w godz. 18:00 - 19:00 W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub przez Librusa.

COPYRIGHT Patrycja Jastrzębska-Dutkiewicz