Budynek_szkoly


Szkoła Podstawowa Nr 4 została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Szkoła przyjazna dla każdego”!

We wrześniu Szkoła Podstawowa Nr 4 wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła przyjazna dla każdego” organizowanym przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem jest promowanie działań wzmacniających bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgłaszając się do konkursu Szkoły decydują się na opisanie dobrych praktyk w jednej z sześciu kategorii konkursowych: innowacje dla dobra ucznia, prawa dziecka, prawa rodziców, razem dla dobra dziecka, przyjazne miejsce, ważne jest każde dziecko. Chcąc podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem opisaliśmy podejmowane przez nas działania w kategorii ważne jest każde dziecko. Nasze starania zostały docenione przez komisję konkursową - znaleźliśmy się w gronie laureatów konkursu. 12 listopada 2014 roku odbyła się konferencja podsumowująca konkurs. W pierwszej części Pani Joanna Wrona, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN zaprezentowała działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i planowane zmiany legislacyjne dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głos zabrał również Pan Tadeusz Sławecki sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Towarzystwa Zespołu Aspergera i Instytutu Inicjatyw Pozarządowych. Specjalnie na tę okoliczność została również przygotowana publikacja pokonkursowa, w której zamieszczone są dobre praktyki szkół. Zapraszamy do lektury, w której i my mamy swój mały udział.
Zdjęcia


Spotkanie autorskie

Jesienne spotkania ze znanymi pisarzami i poetami stały się już tradycją Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie. W tym roku na zaproszenie biblioteki szkolnej przybył do nas pan Łukasz Wierzbicki, biograf, podróżnik, autor książek dla dzieci i dorosłych. Przyjazd pisarza poprzedziły liczne przygotowania. Uczniowie na lekcjach bibliotecznych mogli poznać twórczość pana Wierzbickiego. Zorganizowany został też konkurs plastyczny na ilustrację do książki zaproszonego gościa. Łukasz Wierzbicki gościł w naszej szkole 7 listopada b. r. i spotkał się z uczniami klas IV-VI. Na początku spotkania przedstawił swoją drogę zawodową. Opowiedział jak zrealizował swoje dziecięce marzenia o tym , by zostać pisarzem. W swoich książkach opisuje prawdziwe, często zapomniane historie . W trakcie zajęć uczestnicy mieli szansę poznać przygody niedźwiadka Wojtka, bohatera książki „Dziadek i niedźwiadek”, który z Armią Andersa przebył szlak bojowy od Iranu do Włoch. Usłyszeli o przedwojennej wyprawie rowerowej Kazimierza Nowaka do Afryki, opisanej w książce „Afryka Kazika”. Kolejna pozycja , którą autor przybliżył uczniom , przedstawia niezwykłą podróż dwojga młodych Polaków do Chin. Na kanwie ich przeżyć powstała powieść „Machiną przez Chiny”. Następny historia z którą zapoznali się słuchacze ,to „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” , opisująca podróż dwóch polskich benedyktynów do kraju Mongołów w XIII w. Spotkanie było niezwykłe , ponieważ pisarz umiejętnie włączył dzieci w swoją narrację oraz wzbogacił je prezentacją multimedialną. Liczne rekwizyty, odnoszące się do poszczególnych opowieści , wzbudziły żywe zainteresowanie słuchaczy i salwy śmiechu. Pisarz okazał się osobą niezwykle sympatyczną , pełną poczucia humoru, łatwo nawiązał kontakt z uczniami . Chętnie też odpowiadał na liczne pytania widowni . Impreza upłynęła w miłej atmosferze i niezwykle szybko. Pod koniec każdego z dwóch spotkań do pana Łukasza ustawiała się kolejka dzieci , aby otrzymać pamiątkowe autografy.
Zdjęcia


Konkurs poezji religijnej

Nasza szkoła już po raz trzeci wzięła udział w XII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa” pod patronatem kardynała Stanisława Nycza i Kuratora Oświaty Adama Semika. Konkurs jak co roku swoim zasięgiem wychodzi poza Warszawę. W tym roku w konkursie wzięło udział około 700 uczestników z 200 szkół. Z naszej szkoły do finału w kategorii klas 1 – 3 zakwalifikowały się Justyna Mentrak z klasy 3d oraz Lidia Wojtkowska z klasy 3c. Finalistki odebrały z rąk organizatorów dyplomy i nagrody książkowe w dniu 3 XI podczas uroczystej gali finałowej w Galerii Porczyńskich.
Zdjęcia


Apel o Świętym Janie Pawle II

W tym roku obchody Dnia Papieskiego połączone były z niezwykłą uroczystością wprowadzenia do parafii Chrystusa Króla Wszechświata relikwii krwi Świętego Papieża Jana Pawła II. Uczniowie klasy 6c , chcąc upamiętnić te doniosłe wydarzenia, przygotowali pod kierunkiem księdza K. Limana, wychowawcy p. K. Luboń i katechety p. M. Michalskiej program artystyczny pt.: „Recepta na świętość według Jana Pawła II”.
W dniach 17 i 22 października występ obejrzały dzieci i nauczyciele naszej szkoły, a 22 października społeczność Piastowa w kościele parafialnym po mszy świętej poświęconej liturgicznemu wspomnieniu Świętego Papieża Jana Pawła II oraz uczczeniu i przeniesieniu relikwii na stałe do kaplicy.
Młodzi artyści ukazali Ojca Świętego jako zwyczajnego człowieka, który nie tylko żył pośród nas, ale który wprost emanował miłością i dobrocią. We wspomnieniach mających formę zwykłej i prostej rozmowy przybliżyli jego codzienne zajęcia, mądre słowa, pielgrzymki, cudowne uzdrowienia. Uczniowie deklamowali wzruszające wiersze o życiu papieża i jego pasterskiej posłudze. Zaprezentowali również „czytelne” tablice przedstawiające warunki do osiągnięcia świętości wg Jana Pawła II. Program urozmaiciła prezentacja multimedialna, fragmenty przemówień z naukami Ojca Świętego i piękna muzyka. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem p. J. Dąbrowskiego, śpiewając ulubione piosenki papieża, zabrzmiały m. in. „Barka”, „Abba Ojcze”.
Program artystyczny wywołał wiele emocji i nieskrywanych wzruszeń. Pozwolił na stworzenie niesamowitej atmosfery i poczucia więzi ze Świętym Papieżem Janem Pawłem II, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach jako wielki i wspaniały Człowiek.


Zdjęcia1

Zdjęcia2


Ślubowanie pierwszaków


Dnia 16 października w naszym zamku – Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie odbyła się wielka uroczystość – ślubowanie pierwszych klas. Na to wydarzenie do królestwa zjechali znamienici goście: burmistrz pan Marek Kubicki, zastępca burmistrza pani Zdzisława Zielińska, zastępca przewodniczącego Rady Miasta pan Krzysztof Jankowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Oczywiście nie mogło również zabraknąć władców naszej krainy wiedzy: dyrektora pana Stanisława Siekierko, wicedyrektora pani Agnieszki Krawczyk, wicedyrektora pani Mirosławy Patoki. Kandydaci zanim jednak zostali pasowani na rycerzy-uczniów musieli wziąć udział w turnieju, wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz zdobyć herb naszego królestwa – tarczę SP4. Siedem dzielnych drużyn rycerskim pod kierunkiem siedmiu wielkich dowódców: Marii Jankowskiej i Agnieszki Krawczyk, Anny Borockiej, Aleksandry Sosnowskiej, Moniki Kuźmińskiej, Wandy Domańskiej, Agnieszki Wójcik i Agnieszki Malickiej i Ewy Rynas stanęło zatem do walki o tę odznakę. Po zakończeniu turnieju przy sztandarze szkoły, odbyła się ceremonia ślubowania. Następnie burmistrz, zastępca burmistrza i dyrektor szkoły kolorowymi kredkami pasowali kandydatów na rycerzy-uczniów. Pierwszoklasiści otrzymali legitymacje szkolne, a także drobne upominki od przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Tak wspaniałą uroczystość mogliśmy podziwiać dzięki pani Wandzie Domańskiej, która przygotowała scenariusz całej imprezy.
Zdjęcia


Apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej


Dzień 14 października obchodzimy każdego roku wyjątkowo. To data szczególna. W tym dniu świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. W naszej szkole święto to obchodzi się bardzo uroczyście. Wszyscy uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawczyniami zgromadzili się na sali gimnastycznej.
Uczniowie klas II a oraz II c pod opieką swoich wychowawczyń: p. A. Wierzbickiej i p. K. Walczak przygotowali ciekawy program artystyczny. Poprzez wiersze i wesołe piosenki wyrazili swą wdzięczność za trud wkładany w ich codzienne kształcenie. Po występie dzieci wręczyły wszystkich pracownikom dyplomy oraz złożyły życzenia.
Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły p. Stanisław Siekierko złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia sukcesów w pracy oraz poczucia satysfakcji z wypełniania tego wspaniałego, lecz jednocześnie tak trudnego zawodu.
Zdjęcia


Apel z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej
i 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 3.10.2014 r. cała społeczność uczniowska uczestniczyła w lekcji historii i patriotyzmu. Uczniowie klasy 5b pod kierunkiem p. Anny Kamińskiej zaprezentowali program słowno-muzyczny, w którym upamiętniono najważniejsze fakty historyczne dotyczące Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej – agresję Niemiec i Związku Radzieckiego na nasz kraj, trudne lata okupacji i dramatyczną walkę Polaków podczas Powstania Warszawskiego. Niezwykle wzruszającymi momentami uroczystości były recytowane wiersze i prezentacje multimedialne. Apel podsumowała pani wicedyrektor Mirosława Patoka, która powiedziała, że powinniśmy pielęgnować pamięć o tamtych wydarzeniach, o bohaterach, bez odwagi, których nie byłoby dziś wolnej Polski. Tym wystąpieniem zaakcentowała dalszą część programu, która dotyczyła upamiętnienia niedawno zmarłej pani mjr Janinie Kulesza-Kurowskiej. Była ona żołnierzem Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego, więźniem obozu przejściowego dla jeńców wojennych w Ożarowie Mazowieckim. Apel zakończyła prezentacja multimedialna o pani major przygotowana przez p. Iwonę Szczęch.
Zdjęcia
Ten sam program uczniowie zaprezentowali podczas Mszy Świętej poświęconej pamięci pani Janinie Kurowskiej w dniu 12.10.2014 r. w kościele p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie.
Zdjęcia


Jesienna zbiórka makulatury

Od 10 lat Samorząd Uczniowski organizuje w naszej szkole zbiórkę makulatury. Dzięki tej akcji, poprzez segregację odpadów, zachęcamy dzieci i społeczność lokalną do troski o środowisko naszej gminy.
W dniach 26-27 września, podczas jesiennej zbiórki, zebraliśmy aż o 4 tony więcej tego surowca niż w poprzednim roku, czyli 25060 kg.
Dziękujemy i zapraszamy do liczniejszego udziału w wiosennej zbiórce makulatury.
Zdjęcia


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W tym roku szkolnym opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują nauczyciele p. Katarzyna Luboń i p. Maciej Soroka.
Pod ich okiem na pierwszym zebraniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 9.09.14 ustalono przebieg tegorocznej kampanii wyborczej. Startujący w wyborach uczniowie przedstawili swoje kandydatury na plakatach wyborczych umieszczonych na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz zaprezentowali się na apelu szkolnym w dniu 26.09.14.
W tajnym głosowaniu, które miało miejsce 2.10.14 , spośród pięciu kandydatów wyłoniono nowy zarząd. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 została Anna Głosek z kl. VIC a jej zastępcą Emilka Panek z kl. VB.
Zdjęcia


PIKNIK - POŻEGNANIE LATA

W niedzielne popołudnie – 21.09. 2014 r. w Piastowie odbył się piknik: „Pożegnanie lata” zorganizowany przez Urząd Miejski i MOK oraz Fundację Dzieci Mazowsza. Jednym z punktów przedsięwzięcia były występy dzieci i młodzieży z piastowskich placówek. Wśród uczestników imprezy nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli: M. Michalskiej, J. Dąbrowskiego, L. Siekierko, A. Kamińskiej, A. Łada, A. Majczak, M. Soroki, przedstawiły krótki, a zarazem barwny i humorystyczny program artystyczny pt.: „Ale w czwórce jest wesoło”. Klasa 4c wykonała układ taneczny w żółto – zielonych strojach, prezentując tradycyjne barwy szkoły do śpiewanej piosenki „Ach, jak przyjemnie”. Recytacja żartobliwych wierszy Juliana Tuwima – „Lokomotywa”, „Spóźniony słowik”, „Okulary” przez przedstawicieli kl.3c i 4b na tle ekspresyjnej pantomimy oraz wesołej muzyki rozbawiła publiczność. Widowiskowe występy dziewcząt z dwóch grup tanecznych: „Akcent” i „Flower” wzbudziły ogólny podziw. Prezentacja talentów recytatorskich, wokalnych i tanecznych naszych małych wykonawców była udana, o czym świadczyły gromkie brawa i słowa uznania licznie zgromadzonych mieszkańców Piastowa.
Zdjęcia


NARODOWE CZYTANIE 2014 - ”TRYLOGIA” H. SIENKIEWICZA

Już po raz trzeci, 6 września b.r. w ogrodach Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie odbyła się impreza pt. „Narodowe Czytanie”. W tym roku, z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, czytane były dzieła Henryka Sienkiewicza, a w szczególności „Trylogia”. Gościem i osobą prowadzącą był aktor, pan Jerzy Łazewski, który przybliżył obecnym genezę powstania dzieła. Następnie zaproszeni goście, m. in. ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz mieszkańcy naszego miasta i uczniowie piastowskich szkół czytali wybrane fragmenty „Trylogii”.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI B: Marcin Wawrzyniak, Piotr Wróblewski i Klemens Wesołowski. Ich występ wzbudził wielkie zainteresowanie i aplauz widowni. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki rzeczowe. Imprezę uatrakcyjnił koncert muzyki dawnej, a najmłodsi mieszkańcy Piastowa mogli poznać broń rycerską używaną w XVII wieku oraz wziąć udział w turnieju rycerskim.
Dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Piastowie oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej za przygotowanie imprezy oraz jej oprawę artystyczną.
Zdjęcia


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SP 4

1 września aż trzykrotnie witaliśmy w Czwórce nowy rok szkolny.
O godzinie 9.00 z pewną nostalgią, wynikajacą zapewne ze świadomości czekających obowiazków, na inaugurację przybyli uczniowie klas 4-6. O godzinie 10.00, ciekawe nowych wyzwań, powitały rok szkolny 2014/2015 klasy 2 i 3.
Pan dyrektor przedstawił zgromadzonym wychowawców poszczególnych klas oraz nowych nauczycieli. Życzył wszystkim sukcesów i zachęcał do korzystywania z oferty edukacyjnej proponowanej przez szkołę. Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego klas pierwszych przybył Burmistrz Miasta Piastowa pan Marek Kubicki. Dostojny gość życzył pierwszakom wiele radości i sukcesów od pierwszych dni ich przygody ze szkołą, zaś rodzicom satysfakcji z postępów dzieci. Odbył się też konkurs dotyczący bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Wszystkie klasy wykazały się imponującą wiedzą i otrzymały nagrody z rąk pana Burmistrza. Po spotkaniu w sali gimnastycznej najmłodsi uczniowie z lekką niepewnością, ale też ciekawością podążyły za swoimi paniami wychowawczyniami do sal lekcyjnych. ZdjęciaPlik zawierający zestaw
programów i podręczników na rok szkolny 2014/2015 dostępny
TUTAJ.


COPYRIGHTS Iwona Szczęch, Anna Borecka