Budynek_szkolyPlik zawierający zestaw
programów i podręczników na rok szkolny 2014/2015 dostępny
TUTAJ.


ZBIÓRKA MALULATURY – I ZNOWU NAGRODY!

18 czerwca w siedzibie Marszałka Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w X edycji zbiórki makulatury. W konkursie wzięło udział 185 placówek oświatowych, a nasza szkoła w kategorii szkół z liczbą uczniów powyżej 400 zdobyła zaszczytne II miejsce.
Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i wartościowe nagrody w postaci zestawu kina domowego, aparatu cyfrowego i innych pomocy dydaktycznych. Nagrody zostały przekazane na ręce opiekunów SU: p. Anny Majczak i p. Iwony Szczęch oraz przewodniczącej SU klas I-III Julii Hajduk. Po wręczeniu nagród wzięliśmy udział w warsztatach na temat ochrony środowiska i segregacji odpadów. Na koniec organizatorzy zaprosili wszystkich laureatów na poczęstunek.
To był dzień!
Gratulujemy! Zdjęcia


XX edycja Piastowskich Lig Szkolnych

W dniu 18 czerwca 2014 r. w Gimnazjum nr 1 w Piastowie odbyło się uroczyste podsumowanie wyników XX edycji Piastowskich Lig Szkolnych. Po podsumowaniu wyników przez p. Jarosława Kurdziela Burmistrz Miasta Piastowa w asyście dyrektorów piastowskich szkół podstawowych i gimnazjów wręczył dyplomy, medale oraz puchary zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach.
W ogólnej punktacji uczniowie SP 4 zajęli I miejsce, wygrywając tym samym XX edycję Piastowskich Lig Szkolnych. Zdobyliśmy 1065 punktów i wyprzedziliśmy SP 2 - 835 punktów i SP 1 - 725 punktów. Zdobyliśmy 18 złotych, 14 srebrnych i 17 brązowych medali.
Gratulujemy!


Z TABLICZKĄ ZA PAN BRAT

16 czerwca w sali nr 14 odbył się finał I edycji Szkolnego Konkursu „Z Tabliczką za PAN BRAT” dla klas trzecich, promujący biegłą znajomość tabliczki mnożenia.
Pierwszy etap wyłonił 15 finalistów; po 5 uczniów z klasy IIIa, IIIb i IIIc. W finale czekała na uczestników zabawa na czas z Kartami Grabowskiego. Po zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy.
WIĘCEJ„Matematyczni Geniusze” w Czwórce

Niemałą wiedzą matematyczną, ale i umiejętnością zastosowania tej wiedzy w praktyce musieli wykazać się uczniowie klas 4-6, którzy wzięli udział w tegorocznych konkursach matematycznych.
Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny ASIK
Konkurs składa się z trzech etapów: I etap to szkolny, II – gminny i III – międzypowiatowy. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują pięć różnorodnych zadań otwartych. Z satysfakcją i dumą przedstawiamy tegorocznych laureatów:
klasy 4
I miejsce – Jakub Jurak 4b
II miejsce – Bartosz Łaszczyk 4a
III miejsce – Szymon Sposób 4a i Adrian Opalach 4a
Klasy 5
I miejsce – Piotr Kaczyński 5b
Klasy 6
I miejsce - Karol Gałązka 6b

Międzygminny Konkurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia” Konkurs ten pokazuje jak ciekawe i emocjonujące mogą być z pozoru proste i nudne ćwiczenia rachunkowe. Wystarczy wpleść je w zabawę i współzawodnictwo. W zawodach biorą udział drużyny ze szkół podstawowych w Piastowie oraz SP Łady. Prowadzona jest klasyfikacja szkół (o kolejności decyduje średnia wyników uzyskanych przez drużyny z danej szkoły). W poszczególnych konkurencjach wymagana jest znajomość tabliczki mnożenia, technik sprytnych rachunków (np. sprawnego wykorzystywania praw działań) oraz sprawność fizyczna. Po zaciętej rywalizacji odnieśliśmy sukces, zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca, w kategoriach klas czwartych i piątych.
Drużyna klas czwartych:
Martyna Janicka 4a, Mirianna Melnyk 4a, Oliwia Regulska 4a, Jakub Jurak 4b, Bartosz Łaszczyk 4a i Adrian Opalach 4a

Drużyna klas piątych:
Alicja Adamczuk 5b, Alicja Caban 5b, Zofia Moczarska 5b, Kuba Rokicki 5b, Dawid Mańkowski 5a, Patryk Szajner 5a

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 20 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Dla szkół podstawowych rozgrywany jest w trzech kategoriach: Żaczek, Maluch i Beniamin.
Wyróżnienia otrzymali:
ŻACZEK
Krzyżanowska Zofia 2a

MALUCH
Opalach Adrian 4a
Mysiorek Blanka 4c


BENIAMIN
Rokicki Kuba 5b

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY!Dzień Sportu

W dniu 2 czerwca w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Sportu. Z tej okazji uczniowie klas IV – VI obejrzeli inscenizację dotyczącą promocji zdrowia przygotowaną przez klasę Vc wraz z wychowawcą p. K. Luboń. Celem przedstawienia było zachęcenie uczniów do codziennego spożywania warzyw, owoców i soków, zachęcenie do aktywności ruchowej oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z nadmiernego hałasu.
Zdjęcia
Kolejną atrakcją tego dnia był pokaz udzielania pierwszej pomocy. Po instruktażu chętni uczniowie, pod okiem ratownika medycznego p. Katarzyny Wilewskiej, mogli przeprowadzić resuscytację na fantomie.
Zdjęcia
Dzień zakończyła rywalizacja międzyklasowa w 9 konkurencjach sportowych takich jak rzut piłką do kosza, układ taneczny czy odbijanie piłeczki pingpongowej. Mimo niesprzyjającej aury wszystkim dopisywały humory i duch zdrowej rywalizacji.
ZdjęciaEnglish Master – to już finał!

30 maja w sali nr 14 odbył się finał I edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego English Master organizowanego przez naszą szkołę. We wcześniejszych etapach finaliści musieli się zmierzyć z zadaniami ze słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania. Na tej podstawie zostały wyłonione 3-osobowe drużyny z klas drugich i trzecich ze wszystkich piastowskich szkół. W finale czekały na uczetników różnorodne zadania sprawdzające umiejętność czytania i mówienia w języku angielskim. Drużyny po kolei odpowiadały na pytania prezentowane przy pomocy technik multimedialnych. Po zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy.
WIĘCEJ
Zdjęcia


Szła przez pustynię, szła karawana...

26 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie integracyjne dla piastowskich przedszkolaków. Tym razem prowadzące: A. Majczak i A. Wierzbicka zabrały wszystkich uczestników w magiczną podróż latającym dywanem do krainy piasku i palącego słońca. Dzieci obejrzały przedstawienie Aladdin w języku angielskim, wysłuchały jednej z baśni z tysiąca i jednej nocy, a także nauczyły się dwóch arabskich tańców. Imprezę uświetnił występ szkolnych zespołów tanecznych pod kierunkiem p. A. Kamińskiej.
Zdjęcia


Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II


APEL O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II – „BLASK ŚWIĘTOŚCI”

Te słowa były myślą przewodnią uroczystego apelu z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, na który w dniu 23 maja zaprosili społeczność szkolną uczniowie klasy VI a wraz z wychowawcą p. Anną Łaziuk i księdzem Krzysztofem Limanem.
Wyświetlona podczas apelu prezentacja multimedialna, fragmenty nagrań z Papieskich wystąpień, nastrojowe wiersze i muzyka, przypomniały wszystkim postać Jana Pawła II i Jego drogę do świętości oraz dostarczyły wielu wzruszeń. Nie zabrakło najważniejszych słów Papieża skierowanych do Polaków, do dzieci i młodzieży oraz ukochanej przez Jana Pawła II pieśni „Barka”. Podczas uroczystości można było także obejrzeć prace plastyczne uczniów.
Dzięki takim spotkaniom Ojciec Święty i Jego nauka są nadal obecne w naszych sercach i umysłach, są drogowskazem w naszym życiu.
ZDJĘCIA


Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Vivat! Vivat! Trzeci Maj!...
(J. Relidzyński)

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Majaw 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. Z tej okazji uczniowie klas 1 – 3 wzięli udział w uroczystym apelu zorganizowanym przez swoich kolegów i koleżanki z klasy 3b pod kierunkiem p. A. Borecka. Bogaty scenariusz, przybliżający ścieżki wiodące do uchwalenia Konstytucji, uświetniony został tańcem narodowym w wykonaniu naszych młodych artystów. Klasy 4-6 obejrzały ciekawą inscenizacje przygotowaną przez klasę 5a i p. Mirosławę Patokę.Zakończeniem, a jednocześnie puentą apeli stała się dyskusja na temat roli i znaczenia Konstytucji 3 maja w czasach teraźniejszych, zainicjowana przez p. wicedyrektor A. Krawczyk.

ZDJĘCIA kl. 1-3
ZDJĘCIA kl. 4-6


Święto Szkoły

Dnia 15 kwietnia 2014 r. wyjątkowo uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły upamiętniające 70 rocznicę bitwy pod Darnicą. Zainaugurowała je msza święta w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w intencji poległych przeciwlotników oraz żyjących świadków tamtych wydarzeń. Część oficjalną rozpoczął Dyrektor Szkoły pan Stanisław Siekierko. Na uroczystość przybyli: władze miasta i powiatu, przedstawiciel MKO oraz wojska. Nie mogło zabraknąć naocznych świadków wydarzeń sprzed 70 lat - uczestników Bitwy Darnickiej pana płk Stanisława Dębniaka i pani por. Genowefy Karczmarczyk. W murach szkoły gościli poprzedni dyrektorzy naszej placówki oraz dyrektorzy piastowskich szkół i przedszkoli. Obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie. Rangę doniosłej rocznicy podniosło nadanie licznych odznaczeń m. in. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał płk Wiesław Mruk, zaś Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” zastępca burmistrza pani Zdzisława Zielińska i Dyrektor SP 4 pan Stanisław Siekierko. Burmistrz Piastowa pan Marek Kubicki wręczył podziękowania za zaangażowanie w rozwijanie postaw patriotycznych i propagowanie tradycji wojskowych następującym osobom: panu gen. bryg. Andrzejowi Lewandowskiemu, panu płk Andrzejowi Szerszyńskiemu, panu płk Stanisławowi Dębniakowi, pani por. Genowefie Karczmarczyk i dyrektorowi budującemu szkołę panu Czesławowi Baranowi. Opiekun SU pani Iwona Szczęch podsumowała szkolny konkurs: „Moja szkoła i jej patron”. Zwycięzcami zostali Mateusz Wolski kl. 6 a, Alicja Caban kl. 5 b, Monika Tusiewicz kl.4 b. Laureaci otrzymali cenne nagrody. Następnie przedstawiony został niezwykle ciekawy program artystyczny pt.: „Walka o wolność” w wykonaniu uczniów kl. III c i VI b oraz reprezentantów kl. VI a i VI c pod kierunkiem pań: Magdaleny Michalskiej, Agnieszki Malickiej i Agnieszki Łady. Upamiętniono w nim najważniejsze fakty historyczne dotyczące Polaków w czasie II wojny światowej – agresję Niemiec i Związku Radzieckiego na nasz kraj, trudne lata okupacji, Powstanie Warszawskie. Przybliżono wydarzenia dziejące się 70 lat temu na stacji kolejowej w Darnicy i oddano hołd żołnierzom poległym na ukraińskiej ziemi w czasie bitwy z Niemcami. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojska Polskiego pod batutą mjr Artura Czereszewskiego oraz solistów pani Joanny Horodko - sopran i pana Piotra Pałko - tenor, prezentując przepiękne pieśni patriotyczne. Ciekawym urozmaiceniem były efekty specjalne, wzruszająca muzyka, pokaz musztry w wykonaniu uczennic kl. VI SP 4 pod kierunkiem pani Anny Kamińskiej. Trafnym podsumowanie programu były słowa Papieża Jana Pawła II mówiące o wolności człowieka. W podziękowaniu za trud i wysiłek w przygotowaniu występu Rada Rodziców ufundowała „małym aktorom” wspaniały rocznicowy tort. Pragniemy też w szczególny sposób podziękować p. Piotrowi Czyżewskiemu za wypożyczenie rekwizytów do inscenizacji oraz zapewnienie efektów specjalnych, a także panom Arturowi Moczarskiemu i Marcinowi Machale za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego. Następnie dokonano otwarcia nowej pracowni komputerowej. Po akademii goście obejrzeli piękne makiety i plakaty wykonane przez uczniów. Uroczystość Święta Szkoły miała niepowtarzalny i wyjątkowy charakter oraz wspaniałą oprawę, ale była przede wszystkim wyrazem czci złożonej przez młode pokolenie tym, którzy oddali życie w walce o wolność wszystkich Polaków.

ZDJĘCIA


OPOWIEM CI BAJKĘ...

Dnia 29 kwietnia 2014 r.uczniowie klas II i III naszej szkoły wzięli udział w czwartej edycji Międzyszkolnego Konkursu na opowiadanie bajek,baśni i legend pod hasłem
,,Opowiem Ci bajkę…”.
Zadaniem uczestników było zaprezentowanie wybranej przez siebie bajki, baśni lub legendy
w najciekawszy sposób. Jury oceniało płynność i poprawność wyrażania myśli, bogactwo języka, sugestywność wypowiedzi, a także ogólny wyraz artystyczny (strój, rekwizyty, wykorzystanie środków pozawerbalnych) oraz wprowadzenie dialogu.
WIĘCEJ
ZDJĘCIA


W HOŁDZIE POLSKIM PRZECIWLOTNIKOM

Dnia 8 kwietnia 2014 r. na zaproszenie przewodniczącego 36 Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Andrzeja Szerszyńskiego, władze samorządowe Piastowa z Burmistrzem p. Markiem Kubickim, Przewodniczącą RM p. Marią Ziółek oraz delegacja z SP4 w Piastowie: dyrektor p. Stanisław Siekierko wraz z pocztem sztandarowym i uczniami z klasy 4b uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji polskich przeciwlotników poległych w czasie bitwy darnickiej w 1944 r. W nabożeństwie wzięli również udział: kombatanci i uczestnicy bitwy darnickiej, Szef Zarządu Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej - gen. bryg. Jan Gabryś, Wiceprezes Klubu Generałów WP – gen. bryg. Andrzej Lewandowski. Szczgólnie miłym przeżyciem było spotkanie dzieci z biskupem polowym WP Józefem Guzdkiem.
Druga część uroczystości odbyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych, po uroczystej zmianie wart, delegacje złożyły wieńce. Była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.
ZDJĘCIA cz.1
ZDJĘCIA cz.2


"Warszawska Syrenka"

W pierwszych dniach marca tego roku, po raz kolejny, odbyły się w bibliotece SP4 przesłuchania uczniów zgłoszonych do udziału w eliminacjach szkolnych Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Bibliotekarki wysłuchały ponad stu uczniów naszej placówki z klas 0-VI i zakwalifikowały do eliminacji miejskich 42 uczestników.
W etapie miejskim nagrodzonych i wyróżnionych zostało 14 uczniów naszej placówki,
z czego dwoje awansowało do etapu wojewódzkiego.Są to: Michał Włoszczuk z kl IIIc oraz Natalia Szyszko z klasy IVc, którzy będą reprezentować naszą szkołę w Warszawie.
Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się dnia 26.03.2014 r. Miejskim Ośrodku Kultury
w Piastowie, a laureaci mieli okazję przedstawić swoje utwory zebranej publiczności.

Lista nagrodzonych uczniów WIĘCEJ


ZDJĘCIA


”Cały Powiat Czyta Dzieciom 2014”

W dniu 10 kwietnia 2014 b.r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się uroczystość zakończenia obchodów akcji ”Cały Powiat Czyta Dzieciom 2014”.Impreza ta, organizowana po raz trzeci przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, poświęcona była twórczości
Jana Brzechwy.
W tym roku przedstawicieli Starostwa reprezentowała p. Zdzisława Zielińska /z-ca burmistrza Piastowa/ zaś Miasto Piastów - burmistrz p. Marek Kubicki oraz przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Maria Ziółek.Uczniów naszego masta reprezentował Jakub Wiaderny z klasy IV SP2 oraz Janek Pawelec-uczeń SP1 w Piastowie. W imprezie uczestniczyła również aktorka,
pani Ewa Telega.
Uroczystość uświetniły występy dzieci z Przedszkola Nr1 „Pod Topolą” oraz Maja Mroczek,
która pięknie zaśpiewała dwa utwory, w tym „Kaczkę dziwaczkę" do słów Jana Brzechwy.
Uczestnicy imprezy czytali wybrane wiersze Brzechwy, np.”Na straganie", "Samochwała”, ”Kłamczucha” i inne.W czasie krótkich wystąpień przedstawiciele władz podkreślali wagę słowa i poprawnej polszczyzny w rozmowie, komunikacji międzyludzkiej,
w wyrażaniu swoich myśli i uczuć. Na zakończenie imprezy uczniowie, którzy wygrali eliminacje miejskie w Konkursie Głośnego Czytania, otrzymali nagrody i dyplomy z rąk przedstawicieli Powiatu i naszego miasta.
Z naszej szkoły nagrodę otrzymał uczeń klasy IV b, Krzysztof Czajkowski.
Gratulujemy!


WIZYTA STRAŻAKÓW W NASZEJ SZKOLE

Dnia 4.04.2014r do naszej szkoły przyjechali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Odwiedzili uczniów z klasy 1c, którzy z niecierpliwością oczekiwali na takich niezwykłych gości. Celem spotkania było utrwalenie wiadomości związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Uczniowie mogli obejrzeć prawdziwy wóz strażacki , jego wyposażenie. Wielką atrakcją była możliwość samodzielnego obsługiwania (przy nadzorze strażaków) niewielkiego działka wodnego. Uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy. Dzieci w rozmowie ze strażakami wykazały się znajomością numerów alarmowych. Dowiedziały się wielu istotnych informacji o tym, jak należy zachowywać się w przypadku zaistnienie pożaru. Na koniec spotkania wszyscy otrzymali wspaniałe dyplomy. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w tak ciekawych i pouczających zajęciach dzięki zaangażowaniu jednego z rodziców-
p. Sławomira Klimka.

ZDJĘCIA


MALI ARTYŚCI Z I C

Na początku kwietnia uczniowie klasy 1c wraz z wychowawczynią zawitali do przedszkola przy ulicy Żbikowskiej, aby zaprezentować swoim młodszym kolegom przedstawienie na motywach wiersza Jana Brzechwy „Grzyby”. Mali artyści z klasy pierwszej bardzo wczuli się w swoje role. Z zaangażowaniem odgrywali postaci grzybów,które przybywają na wezwanie swojego króla, aby wojować z muchami. Przedszkolaki z podziwem spoglądały na starszych kolegów,podziwiały również stroje przygotowane specjalnie na ten występ przez rodziców uczniów z klasy pierwszej – i biły gromkie brawa. Na zakończenie występów uczniowie odczytywali zagadki- a na wszystkich biorących udział w spotkaniu czekały słodkie niespodzianki. Pierwszoklasiści obiecali, że w przyszłości odwiedzą jeszcze raz przedszkole przy Żbikowskiej i zaprezentują inny, ciekawy program.
ZDJĘCIA


Powitanie wiosny 4-6

Do rywalizacji w „Wiosennych konkurencjach”, przygotowanych przez p. A. Kruk i p .A. Łaziuk, stanęły również klasy IV-VI. Każda z klas, ubrana w jeden z wiosennych kolorów, kibicowała swoim reprezentantom. Brali oni udział w konkursach: 1/ Fraszki- igraszki, czyli wiersz o wiośnie na konkurs „Wiosenne zmagania z poezją” 2/Najlepszy, najbardziej zwariowany strój wiosenny- „Pokaz mody wiosennej”3/ Quizie przyrodniczym o tematyce wiosennej.
Atmosfera doskonałej zabawy ogarnęła wszystkich na sali !Nad przebiegiem konkursów czuwało trzyosobowe jury, które wyłoniło zwycięzców w kategoriach klas IV, V i VI. Słodkie nagrody i dyplomy trafiły do wszystkich klas!
W drugiej części imprezy integracyjnej z okazji Święta Wiosny uczniowie klas IV-VI wysłuchali recitalu o charakterze profilaktycznym „Jak przez sen”. Wykonawcą był zespół „Yanoosh”,złożony z duetu Yanoosh i Justyna Baran. Treść koncertu wypełniły fragmenty życiorysów znanych muzyków rockowych, takich jak: Jim Hendrix, Janis Joplin, Ryszard Riedel. Całość okraszona była piosenkami z repertuaru tych artystów, a także autora i wykonawcy programu. Uczniowie przenieśli się w świat muzyki im nieznanej, która poruszyła ich wrażliwość i nastroiła refleksyjnie. Wydarzenie to miało miejsce dzięki uprzejmości stowarzyszenia Możesz, które zorganizowało to przedsięwzięcie.
ZDJĘCIA


Powitanie wiosny 2-3

21 marca odbyła się impreza integracyjna dla klas drugich i trzecich pt.,, Witaj Wiosno!". Przygotowały ją panie Lilla Ponikowska i Wanda Domańska. Celem imprezy była integracja uczniów klas drugich i trzecich, propagowanie polskich zwyczajów związanych z powitaniem wiosny oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami odgadywali zagadki o tematyce wiosennej, śpiewali wcześniej przygotowaną piosenkę pt. ,, Powrót bocianów", sprzątali ,, śmieci", układali puzzle oraz bawili się używając chusty animacyjnej. Spotkanie zostało uświetnione przez występ koła tanecznego ,prowadzonego przez panią Annę Kamińską oraz inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt.,, Przyjście wiosny" w wykonaniu uczniów klasy 2a. Wszystkim dopisywały wyśmienite humory. Na zakończenie imprezy każda z klas otrzymała upominek w postaci piłki i kółka ringo zakupionego z funduszy Rady Rodziców.
ZDJĘCIA


Powitanie wiosny 0-1

W piątek 21 marca dzieci z klas 0 i I spotkały się na sali gimnastycznej by wziąć udział w imprezie integracyjnej „Powitanie Wiosny” przygotowanej przez p. Katarzynę Wadowieci p. Justynę Krzysztofik. Chętnie brały udział w zadaniach, jakie zaproponowała im w swoim liście Pani Wiosna. Wykonały piękne prace plastyczne, liczyły kropki biedronek, układały puzzle, rozpoznawały odgłosy wiosny a nawet poradziły sobie z wiosennymi porządkami! Za poprawnie wykonane zadanie każda drużyna otrzymała jedną część wiosennego przysłowia. Po głośnym odczytaniu wszystkich haseł dzieci otrzymały nagrody – kolorowy sprzęt sportowy ufundowany przez Radę Rodziców. Na zakończenie wspólnie zaśpiewały piosenkę „Maszeruje wiosna” a chętne dzieci zaprezentowały swoje pomysłowe wiosenne przebrania. Po takim przywitaniu Wiosna nie odmówi nam już z pewnością swoich uroków!
ZDJĘCIA


SUDOKU

W dniu 7 marca 2014 r. odbył się finał IV Międzyszkolnego Konkursu SUDOKU dla klas I - III zorganizowany przez naszą szkołę.Podobnie jak w ubiegłych latach, laureaci etapów szkolnych spotkali się w SP4 w rozgrywce finałowej. Najlepszymi w tegorocznych zmaganiach byli uczniowie naszej szkoły!

Gratulujemy!

Zobacz Laureaci


„ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA”

17 lutego świętujemy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała wystawę poświęconą tym zwierzętom. WIĘCEJKoncert muzyczny "Złota trąbka"

Dnia 15 stycznia 2014 roku szkołę naszą odwiedził znakomity zespół muzyczny łódzkie trio "Złota trąbka". Zespół ten to trzej doskonali muzycy z doświadczeniem muzycznym i talentem gawędziarskim. Uczniowie klas IV-VI wysłuchali i poddali się rytmom współczesnych przebojów w doskonałych aranżacjach. Można było usłyszeć takie utwory jak: Prząśniczka, Polka, Zorba, Paso Doble i najsłynniejsze przeboje filmowe Disney'a. Dodatkową atrakcją był aktywny udział słuchaczy.
Uczniowie spróbowali gry na puzonie, zatańczyli w rytm gorącej salsy, brazylijskiej samby, wygrywali nagrody w konkursach muzycznych, polegających na rozpoznawaniu znanych utworów.
Wydarzenie, jakim był koncert, nie tylko dostarczył bogactwa muzycznych doznań, ale przede wszystkim był okazją do doskanałej zabawy. ZDJĘCIAProjekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA

Od roku szkolnego 2012/2013 nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, generowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Jest to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów we wszystkich typach szkół. Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczas uczestniczyliśmy w pięciu sesjach sprawdzających umiejętności matematyczne naszych uczniów na początku roku szkolnego , po I semestrze, po II semestrze oraz w sprawdzianie próbnym dla szóstoklasistów. W bieżącym roku szkolnym odbyły się już dwie sesje i sprawdzian próbny szóstoklasistów. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie możemy porównywać poziom umiejętności matematycznych uczniów naszej szkoły z wieloma innymi szkołami w kraju i województwie oraz cały czas pracować nad podnoszeniem jakości pracy naszej szkoły.Dzień Babci i Dziadka

Jak co roku, w naszej szkole, zorganizowane zostały spotkania i występy uczniów
dla Babć i Dziadków.

Uczniowie klasy 3b wystawili z tej okazji Jasełka nawiązujące do czasów teraźniejszych. Na scenie, oprócz Świętej Rodziny, pojawili się pastuszkowie, trzej królowie, anioły, diabeł oraz bohaterowie czasów obecnych: biedne, zziębnięte dzieci, rozrabiający chłopcy
oraz Czwarty Król.
Występ uświetniony został wspólnym śpiewaniem kolęd z akompaniamentem wiolonczeli.Na koniec, oprócz życzeń, dzieci wręczyły Dziadkom własnoręcznie zrobione prezenty.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć. ZDJĘCIA3 STYCZNIA 2014 – DZIEŃ POD HASŁEM ZABAWY!

Nie ma Nowego Roku bez hucznego balu, więc i w tym roku postanowiliśmy kontynuować tę zabawową tradycję.

Tym razem klasy 0-I wyruszyły w wędrówkę po Baśniolandii. W rytm dziecięcych hitów uczniowie szaleli na parkiecie i brali udział w konkursach: „Taniec na gazecie” i „Taniec z balonem”. Wraz z prowadzącymi odtańczyli również słynną macarenę i kaczuszki. ZDJĘCIA

Klasy II-III wybrały się w podróż muzycznym wehikułem czasu. Jednak aby poznać rytmy różnych lat, dzieci musiały zdobyć kolejne poziomy gry komputerowej „Logos quiz”. Jeden poziom odblokowywał jedną podróż w czasie. Gra okazała się prawdziwym hitem, a uczniowie bez żadnego problemu zdobywali jej kolejne poziomy. Dzięki temu mogli poznać światowe hity lat: 50., 60., 70., 80., 90., a także bawić się przy dobrze im znanej muzyce współczesnej. Prowadzące, ubrane w suknie żywcem z lat pięćdziesiątych, zadbały, aby wszyscy opanowali nowe układy taneczne. Zabawa trwała do utraty tchu. ZDJĘCIA

Dla uczniów klas IV-VI została zorganizowana dyskoteka. Tu również nie zabrakło przebojów przedwojennych oraz największych hitów z lat 60. - 90. Zadaniem każdej klasy było dopasowanie przebrania do wylosowanego okresu. Zwyciężyła klasa 5b, która zaprezentowała stroje z lat 20. - 40. Dodatkowo uczniowie brali udział w różnych konkursach, w których wykazali się wiedzą na temat ówczesnych artystów i ich przebojów. Ponadto popisali się znajomością kroków popularnych tańców, m.in. lambady i twista. Bal zakończyła zabawa „Karaoke”. ZDJĘCIA

Było super!Jasełka w klasach 4-6

Święta Bożego Narodzenia to piękny czas pełen miłości, pojednania i wzruszeń, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, które przenoszą nas w bardzo odległe czasy i przypominają, że w Betlejem przyszedł na świat Zbawiciel. W naszej szkole tradycyjnie, w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2013r. odbyły się trochę inne jasełka niż zazwyczaj.
Pogłoska o narodzinach Pana Jezusa poruszyła królestwo Lucyfera. Jego słudzy, diabły i diabełuszki, obmyślają plan awaryjny wykorzystując szpiega, Herodem zwanego. Radosną nowinę o narodzeniu dzieciątka obwieszcza anioł ludziom wszelkiego stanu. Przy stajence można było spotkać policjanta, który ochraniał Boże Narodzenie, lekarza, wójta, murarza, nauczyciela i dzieci. Przedstawienie pokazało jak święto Bożego Narodzenia łączy ludzi, niesie radość i nadzieję, obiecuje spełnienie marzeń, życzeń i próśb.
Uczniowie klasy 4a pod kierunkiem p. I. Szczęch z wielkim przejęciem odgrywali swoje role i starali się przekonać licznie zgromadzoną widownię co jest istotą Bożego Narodzenia.
Przedstawienie wzbogaciły piękne kolędy. ZDJĘCIA"Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu"
bł. Jan Paweł II


Serdecznie dziękujemy
Wszystkim Darczyńcom, którzy ofiarowali 1%
na Stowarzyszenie Możesz
ze wskazaniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie.
Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na zakup
telewizora i laptopa do jednej z sal lekcyjnych
oraz refundację obiadów do końca
roku szkolnego 2013/2014 dla jednego ucznia.
Dzięki Państwa życzliwości nasza placówka staje się nowocześniejsza i lepiej wyposażona.
Życzymy Wszystkim spokojnych, rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia


Wdzięczni Dyrektor, Rada Pedagogiczna
i Uczniowie SP 4 w PiastowieŻywa lekcja historii

Dnia 16 grudnia 2013 r. odbyła się w naszej szkole „żywa lekcja historii”. Panowie z Bractwa Rycerskiego "Kerin" zabrali nas w podróż do średniowiecznego zamku, by z młodego pazia wykształcić godnego zaufania młodzieńca, który zostanie pasowany na rycerza. Członkowie bractwa przebrali kilku uczniów w stroje rycerskie, którzy w ten sposób stali się również aktorami widowiska.
Bawiliśmy się świetnie!
Niezwykle barwnie zaprezentowane postawy rycerskie miały na celu kształtowanie godnych postaw dobrego człowieka, patrioty, który widzi potrzeby innych. ZDJĘCIA„ŚWIĄTECZNA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

W grudniu 2013 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI.
Celem konkursu było przypomnienie uczniom roli zakładki, ukazanie jej piękna oraz funkcji informacyjno-reklamowej. WIĘCEJ ZDJĘCIAWarsztaty ekologiczne

W naszej szkole gościliśmy państwa Danutę i Marcina Gałuszka ze Strzyszawy. Pani Danuta od wielu lat zajmuje się wyplataniem zabawek. Podczas zajęć ekologicznych uczniowie tworzyli figurki z siana. Zapach siana oraz skojarzenia ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zainspirowały uczniów do wykonania aniołków i żłóbków na stół wigilijny. Warsztaty to wspaniała zabawa i miły powrót do natury. Rozwijają w uczestnikach zdolności manualne i plastyczne, pobudzają wyobraźnię. ZDJĘCIAAndrzejki

Dnia 28 listopada sala gimnastyczna zamieniła się w "salę wróżb". To uczniowie z klasy 6b zadbali o magiczny nastrój. Wiele śmiechu i radości dostarczały dzieciom przepowiednie. Wszyscy gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy zmieni stan cywilny. Była też dobra muzyka. Po wróżbiarskim wieczorku był czas na dyskotekę. Wszyscy bawili się wesoło. humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić.
Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych. Warto o tym pamiętać. ZDJĘCIAUCZYMY SIĘ Z UNIĄ

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 4 bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwijamy się z indywidualizacją”. Na terenie naszej placówki odbywają się zajęcia:
rozwijające uzdolnienia w zakresie: matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów artystycznych;
wspomagające rozwój fizyczny (korektywa i logopedia), społeczny (socjoterapia) oraz intelektualny (eliminowanie trudności w czytaniu i pisaniu).
Aby ułatwić dzieciom naukę i uatrakcyjnić prowadzone zajęcia, nasza szkoła otrzymała tablicę interaktywną (wraz z komputerem i projektorem), która została zamontowana w sali nr 14 i pozostaje do dyspozycji wszystkich uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto sale do zajęć specjalistycznych zostały wyposażone w dodatkowe gry i pomoce dydaktyczne. Mamy nadzieję, że nauka nie będzie tylko obowiązkiem, lecz przede wszystkim przyjemnością. ZDJĘCIASzkolny Konkurs - prawa i obowiązki uczniów

Dnia 25 listopada odbył się finał szkolnego konkursu "Jestem świadom swoich praw i obowiązków". Organizatorem konkursu był SU pod kierunkiem pani Iwony Szczęch, a miał na celu sprawdzenie znajomości praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły. Wyłonione trzyosobowe zespoły reprezentowały klasę w II etapie konkursu, który składał się z dwóch etapów.
W I rundzie każdy z uczniów otrzymł taki sam arkusz pytań z możliwością odpowiedzi TAK lub NIE. Za każdą prawidłowa odpowiedź przyznawany był punkt, za złą - zero punktów. W rundzie II uczestnicy losowali z rozsypanki tekst i musieli określić czy jest to prawo czy obowiązek.Uczestnik za poprawną odpowiedź otrzymywał 1 punkt. Wygrał zespół reprezentujący klasę 5c.
Nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja sędziowska w składzie: przewodnicząca p. Agnieszka Krawczyk, p. Anna Kamińska i p. Katarzyna Luboń.
Trzeba wspomniećć, iż każda drużyna była świetnie przygotowana.
Gratulujemy! ZDJĘCIASpotkanie autorskie

Jesienne spotkania ze znanymi pisarzami i poetami stały się już tradycją Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie. W tym roku na zaproszenie biblioteki szkolnej przybył do nas pan Rafał Witek, autor wierszy, książek dla dzieci i słuchowisk radiowych. Przyjazd pisarza poprzedziły liczne przygotowania. Uczniowie na lekcjach bibliotecznych mogli poznać twórczość pana Witka. Ogłoszony został też konkurs plastyczny na ilustrację do wybranego utworu. Spotkanie, w którym wzięli uczniowie klas 0-3 odbyło się 22 listopada b.r. WIĘCEJSZKOLNA WYSTAWA NIEZWYKŁYCH KSIĄŻEK

W dniu 15 listopada b.r. biblioteka szkolna zorganizowała wystawę pt. „Książka niezwykła ,nietypowa, oryginalna…” Nasza biblioteka posiada wiele takich pozycji, zwłaszcza w księgozbiorze podręcznym oraz w dziale książek dla dzieci . Wielkie zainteresowanie wzbudziła książka pisana alfabetem Braille ‘a, piękne albumy i atlasy, książki popularno-naukowe z dodatkowymi pomocami, np. z lupą, latarką, długopisem, baterią. Zainteresowanie wywołały też książki przestrzenne ,dźwiękowe, czytane przez lektora, książki w nietypowej okładce. WIĘCEJ11 listopada - Dzień Niepodległości

11 listopada Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w najstarszej parafii piastowskiej pw Matki Boskiej Częstochowskiej. Kontynuacją był apel poległych oraz złożenie kwiatów przy pomniku poświeconym mieszkańcom naszego miasta, którzy oddali swoje życie za wolność Polski. ZDJĘCIA
W naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości odbył się 15 listopada. Scenariusz apelu obejmował treści historyczne, zaprezentowane w formie inscenizacji. Uczniowie klasy 6c pod opieką p. Roberta Radaszkiewicza, w przystępny i obrazowy sposób przedstawili losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. ZDJĘCIAŚlubowanie klas pierwszych

18 października to pamiętna data dla pierwszoklasistów. W tym dniu w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wszystkich zebranych przywitał pan dyrektor Stanisław Siekierko. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego się już w szkole nauczyli. W ten sposób zdobywali kolejne odznaki sprawnośći jakie dla nich przygotowali prowadzący. Po zaprezentowaniu umiejętności uczniów nastąpiła najważniejsza chwila – uroczyste ślubowanie . Ukoronowaniem aktu pasowania, do którego przystąpili uczniowie było wręczenie legitymacji szkolnych i pamiątkowych tarczy, ufundowanych przez radę rodziców. Najmłodsi otrzymali również wspaniałe upominki od Samorządu Uczniowskiego. Była też chwila na pamiątkowe zdjęcia. ZDJĘCIAApel z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Uczniowie w dniu 4.10.2013 uczestniczyli w kolejnej lekcji historii i patriotyzmu. Rozpoczęła ją pani wicedyrektor Agnieszka Krawczyk, która nawiązała do czasów po zakończeniu w 1945 r. II wojny światowej i ostatnich masowych rozstrzeliwań oficerów polskich przez NKWD. Następnie klasa 5b pod kierunkiem p. Rużeny Skarżyńskiej zaprezentowała program słowno-muzyczny odnoszący się między innymi do Powstania Warszawskiego, jednego z najbardziej tragicznych, lecz zarazem pięknych kart w historii Narodu Polskiego. Odśpiewana na koniec przez uczennicę pieśń "Żeby Polska była Polską" poruszyła całą społeczność uczniowską. ZDJĘCIADzień Komisji Edukacji Narodowej

Każdego roku, na pamiątkę rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. W naszej szkole święto to obchodzone było niezwykle uroczyście. Piękne i wzruszające życzenia przekazane przez uczniów poprzedziła akademia. W tym roku szkolnym święto to uczciliśmy pierwszą w szkole galą rozdania nauczycielskich Oskarów. Rozdaliśmy symboliczne statuetki w róznorodnych kategoriach. Dla pedagogów nagrody były miłą niespodzianką, a uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali nominacji i nagrodzili brawami wyróżnionych. ZDJĘCIAAkcje czytelnicze

Dnia 18 września 2013 r. biblioteka szkolna zorganizowała na korytarzu I piętra wystawę książek o tematyce budzącej emocje i dreszcze u czytelników. Nosiła ona nazwę „Książki zakazane dla czytelników o... słabych nerwach”, a w dniach 27 i 30 września 2013 r. przeprowadzono akcję „Wymień się książką". WIĘCEJZbiórka makulatury

Od 2004 roku w naszej szkole organizujemy zbiórkę makulatury. Celem akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. Akcja rozwija się z roku na rok. Włącza się coraz więcej osób, są to nie tylko uczniowie, ale i ich rodziny, sąsiedzi. WIĘCEJApel SU

W dniu 20 września odbył się pierwszy w tym roku apel Samorządu Uczniowskiego. Najpierw opiekunowie SU p. Katarzyna Luboń i Iwona Szczęch przypomniały regulamin SU i przedstawiły kandydatów do zarządu. Oficjalnie otwarto kampanię wyborczą. Potem zaprezentowano plan pracy na rok bieżący. W końcu szczegółowo omówiono najbliższe zamierzenia i plany. Zaprezentowała się także sekcja karate. WIĘCEJCzytanie Fredry

W dniu 7.09.b.r.w ogrodach Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie odbyła się impreza pt. „Narodowe Czytanie Fredry”. Gościem i osobą prowadzącą był aktor, pan Jerzy Łazewski, który ciekawostkami i anegdotami z życia poety przybliżył słuchaczom postać tego najwybitniejszego polskiego komediopisarza i poety. Następnie mieszkańcy naszego miasta i uczniowie piastowskich szkół czytali wybrane fragmenty utworów Aleksandra Fredry. WIĘCEJ
Rozpoczęcie roku szkolnego

Po wakacyjnej przerwie dzieci z uśmiechem i radością zostały powitane przez dyrekcję i grono pedagogiczne. Pan Dyrektor odczytał też życzenia skierowane przez Pana Burmistrza do uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, aby po tak długiej nieobecności porozmawiać i wymienić się wspomnieniami z wakacji. Drodzy uczniowie, nowy rok szkolny przed wami, dlatego pracujcie wytrwale bo ktoś kiedyś powiedział bardzo mądre słowa: "Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz,tym bardziej jesteś spragniony"COPYRIGHTS Iwona Szczęch, Anna Borecka