Budynek_szkoly


Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości prze Polskę

13 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 4 obchodziliśmy święto odzyskania niepodległości prize Polskę. Uroczysty apel dla klas IV-VI poświęcony temu wydarzeniu przygotowała klasa VI b pod kierunkiem wychowawcy Anny Kamińskiej. Natomiast dla klas I-III inscenizację słowno - muzyczną przedstawili uczniowie klasy III c pod mistrzowską opieką Katarzyny Walczak. Młodzi artyści przypomnieli trudne chwile narodu pozbawionego własnego kraju oraz drogę Polaków do wolności. Inscenizacjom towarzyszyły prezentacje multimedialne będące wizualnym uzupełnieniem słów, które padły na szkolnej scenie. Na naszej uroczystości nie zabrakło wspaniałego poloneza, a bogata w symbole patriotyczne scenografia oraz własnoręcznie wykonane kotyliony w barwach narodowych podkreśliły patriotyczny charakter apeli. Na zakończenie wszyscy uczniowie i nauczyciele wspólnie odśpiewali znane pieśni: ,, Marsz Pierwszej Brygady” , ,,Przybyli ułani...’, ,,Pierwsza Kadrowa’’. Dzień 11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu, bo ,,Polska to my.’’ Wykonawcy spektaklu - uczniowie klasy III c i VI b oraz ich wychowawcy otrzymali jak najbardziej zasłużone brawa.
Wyrazy szacunku i uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie, twórczą pracę i pasję.

Zdjęcia"Piastów - ulice mojego miasta"
Międzyszkolny Konkurs Świetlicowy

We wrześniu 2015r. został ogłoszony międzyszkolny konkurs świetlicowy pod hasłem: „Piastów - ulice mojego miasta". Udział w konkursie wzięły świetlice z SP1, SP2 i SP4. Organizatorem konkursu była p. Agnieszka Ilińska.
Celem konkursu było:
rozwijanie uzdolnień plastycznych, kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.Wdrażanie do poszukiwania nowych technik plastycznych.Uwrażliwianie na estetykę wykonywanej pracy. Promowanie miasta Piastowa.
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie uczęszczający do świetlic szkolnych.Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas I (6 i 7 latki) II kategoria – uczniowie klas II – III. Uczniowie zaprezentowali w formie plakatu ulice naszego miasta - Piastowa. Plakat mogło wykonać od 1 do 2 osób. Z każdej szkoły mogło wpłynąć od 1 do 6 plakatów o wymiarze A2, A3 wykonanych techniką dowolną płaską. W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Wszystkich prac było 20.
Od 9.XI 2015r. można oglądać wystawę prac uczniów, która mieści się w budynku Moku na parterze (przy sali kinowej).
4.11.2015r. w MOK-u odbyła się ocena prac konkursowych, której dokonały:
p. Aneta Stosio - plastyk MOK, p. Agnieszka Gorzkowska - pracownik Biblioteki Mieskiej, p. Justyna Krzysztofik - pracownik Szkoły Podstawowej nr 4.
Wyniki przedstawiają się następująco:
w kategorii pierwszej 6 – 7 latków:
I miejsce zdobyła praca: Emilki Bogusz i Antoniny Podlodowskiej z SP 4
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Luiza Ziętek z SP 4
Natalia Wojtaś z SP 4
Amelia Kruszewska z SP 4
Bulkowska Paulina z SP 4
Łucja Gleń z SP 4
Kaja Radomska z SP 4

W kategorii drugiej - klasy II i III:
I miejsce zdobyli: Olek Radomyski i Zuzanna Szubka z SP 4 II miejsceMaria Ilińska i Martyna Taciak z SP 4
III miejsce otrzymały – Emilia Brzyska i Zuzanna Dudzińska z SP 4.

Zdjęcia
ZdjęciaPodajemy sobie ręce...

W ramach działań integrujących naszą szkolną społeczność,przeprowadzane są zajęcia w których uczestniczą uczniowie wszystkich klas I – szych i VI – tych. Chłopcy i dziewczęta w czasie wspólnej zabawy przedstawiają się sobie wzajemnie, dzielą się swoimi zainteresowaniami, opowiadają o swoich pasjach i przyzwyczajeniach, o ulubionych zwierzakach i wieloma innymi tematami. Dzieci podają sobie ręce podczas wspólnych zabaw w czasie których nasi najmłodsi podopieczni otrzymują niezbędne do zrównoważonego rozwoju poczucie bezpieczeństwa, a najstarsi uczą się odpowiedzialności za swoje postawy i zachowanie, które ma być wzorem do naśladowania dla ich młodszych kolegów i koleżanek. Podczas zajęć niepewność towarzysząca młodszym i starszym uczniom ustępuje miejsca radości , uśmiechom i poczuciu zadowolenia ze wspólnie spędzonego czasu. Na koniec maluchy cieszą się bardzo, że mają znajomych w najstarszych klasach i zawsze gdy poczują się zagubieni mogą poprosić o pomoc starszego kolegę lub koleżankę. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników warsztatów integracyjnych czuwają osoby prowadzące - pedagog Anna Kamińska, oraz psycholog Anna Gruszka. Uczniowie naszych najstarszych klas tak doskonale poczuli się w odpowiedzialnej roli szkolnej starszyzny, że z własnej inicjatywy organizują gry i zabawy dla najmłodszych w czasie długich przerw.

ZdjęciaLekcja PRZYRODY w Miejskiej Bibliotece Publicznej

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Piastowie dnia 5 listopada 2015 r. klasy IV a i IV c wzięły udział w spotkaniu autorskim z p. Sebastianem Sobowcem. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat dokarmiania zwierząt zimą i ich przystosowania do trudnych warunków . Niezwykle interesujący był pokaz slajdów prezentujących ptasie gniazda, zachowanie ptaków w stosunku do siebie i ludzi , zmianę ubarwienia w różnych porach roku itp. Prelegent potrafił również doskonale naśladować śpiew i odgłosy ptaków. W trakcie spotkania uczestnicy brali aktywny udział rozwiązywaniu zagadek, za które otrzymywali drobne upominki. Następnie zadali autorowi wiele pytań dotyczących nie tylko wykładu, ale również innych interesujących zagadnień przyrodniczych. Na koniec spotkania uczniowie mogli zakupić książki przyrodnicze oraz pamiątkowe pocztówki.
Dziękujemy MBP w Piastowie za zaproszenie.


OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Jak co roku biblioteka szkolna aktywnie włączyła się w świętowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Tegoroczne obchody Święta Bibliotek rozpoczęliśmy od zorganizowania wystawy promującej biblioteki i czytelnictwo. W ramach obchodów odbyła się loteria fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na nagrody dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach bibliotecznych. Wszystkim ofiarodawcom – Rodzicom i Uczniom naszej szkoły - którzy przyczynili się do przeprowadzenia loterii, biblioteka szkolna składa serdeczne podziękowania. Również w październiku nasza biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z p. Hanną Niewiadomską, autorką wierszy dla dzieci, tekstów piosenek
i sztuk teatralnych. Przed imprezą uczniowie klas II i III, uczestniczący w spotkaniu, mieli okazję poznać twórczość pani Niewiadomskiej na lekcjach bibliotecznych. Ogłoszony został również konkurs plastyczny na ilustrację do wybranego utworu poetki. Główną nagrodą była książka p. Niewiadomskiej, a pozostali laureaci otrzymali drobne upominki. Nagrodzone prace zostały wystawione na parawanach i zaprezentowane całej społeczności szkolnej Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zakończył kiermasz taniej książki . Uczniowie mogli kupić książki
o różnorodnej tematyce sprowadzone przez bibliotekę z Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie, z którą współpracujemy od wielu lat.
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.


Muzyczna przygoda w SP 4

W piątek 23 października sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 4 stała się areną dla wspaniałych gości. Z niezwykle energetycznym koncertem przyjechał do nas zespół Kurakas – Wysłannicy Inków. Trzej sympatyczni panowie – w tym dwaj aż ze słonecznego Peru! – zabrali nas w podróż po Ameryce Południowej. W rytm utworu Cumbachero zespół rozpoczął swój występ, przybliżając jednocześnie język Quechua, którym posługują się Indianie Ameryki Południowej. Później było już coraz bardziej tanecznie. Artyści, pokazując tradycyjne instrumenty, grali najpopularniejsze utwory
z Boliwii, Meksyku, Peru, Kuby oraz Ekwadoru. Dla najaktywniejszych dzieci były konkursy z nagrodami. Uczniowie mogli też wykazać się znajomością utworów i wspólnie z zespołem tańczyć i śpiewać w rytm takich melodii, jak Achacachi, Quantanamera, El Mariachi, Macarena, Mambo No 5 czy Ai se eu te pego. Szczęśliwcy mogli wystąpić także na scenie i grać na oryginalnych, latynoskich instrumentach. Szaleństwom nie było końca, do zabawy włączyły się nie tylko dzieci, ale także Nauczyciele i Dyrekcja. Koncert minął zdecydowanie zbyt szybko, dlatego uczniowie zaprosili artystów do nas ponownie.

ZdjęciaSTART PO ZDROWIE

W ramach programu Start po zdrowie promującego zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną dzieci, w szkole Podstawowej nr 4 odbyły się spotkania z panią dietetyk. Podczas zajęć dzieci z klas 1 -3 w aktywny sposób zdobywały wiedzę na temat piramidy zdrowego żywienia, na co powinny zwracać uwagę kupując produkty spożywcze, jak należy odczytywać i rozumieć etykiety zamieszczone na produktach. Zajęcia cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów - mamy nadzieję, że poprawi to sposób odżywiania się i dbania o własne zdrowie oraz zachęci dzieci do aktywności fizycznej.


„Bajczytanki Pani Hanki”, czyli spotkanie autorskie
z Hanną Niewiadomską w SP 4

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie są jesienne spotkania autorskie
z pisarzami i poetami.
W tym roku na zaproszenie biblioteki szkolnej przybyła do nas pani Hanna Niewiadomska, autorka wierszy dla dzieci, tekstów piosenek i sztuk teatralnych. Przyjazd poetki poprzedziły liczne przygotowania. Ogłoszony został konkurs plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza. Najładniejsze prace zaprezentowano na wystawie, która stanowiła dekorację podczas spotkania z autorką. Pani Hanna okazała się osobą niezwykle ciepłą i sympatyczną, łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi. Przedstawiła słuchaczom wybrane utwory ze zbiorów pt. „Bajczytanki Pani Hanki”. Bawiła się również z dziećmi w rymowanki, wspólne pisanie wiersza i zagadki poetyckie. Opowiadała, skąd czerpie inspiracje do tworzenia poezji. Przybliżyła historię powstania kilku swoich utworów. Poetka chętnie udzielała odpowiedzi na wszystkie, nawet najbardziej nietypowe pytania dzieci. Pod koniec każdego ze spotkań ustawiała się duża kolejka chętnych po pamiątkowy autograf poetki.

ZdjęciaŚlubowanie klas pierwszych w SP 4

Dnia 22 października 2015r w Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie odbyła się ważna uroczystość – ślubowanie klas pierwszych. Pierwszaki, w obecności dyrektora, nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz bardzo licznie przybyłych rodziców, musiały wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami recytatorskimi, a także wokalnymi. Imprezę z zaangażowaniem i humorem poprowadziła pani Agnieszka Ilińska w roli „kredeczki Czwóreczki” wraz ze swoimi pomocnikami - „gumką myszką”, w tej roli wystąpiła uczennica klasy 4a Natalia Domańska i pędzelkiem Kacperkiem, czyli Kacprem Parzydło z klasy 4b. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się część oficjalna, w której przy sztandarze szkoły, odbyła się ceremonia ślubowania. Następnie dyrektor pan Stanisław Siekierko i wicedyrektor pani Agnieszka Krawczyk dokonali pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Uczniowie klas pierwszych otrzymali legitymacje oraz tarcze szkolne ufundowane przez Radę Rodziców. Zostali też życzliwie powitani i obdarowani upominkami przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Na koniec każda klasa wyposażona przez dyrektora w skrzynię ze skarbami, powędrowała do swojej sali na dalsze świętowanie.
Pozostaje pogratulować Pierwszakom i życzyć im wielu sukcesów w szkole.

ZdjęciaDzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2015r. klasa 5b, pod kierunkiem pani Anny Boreckiej, zaprezentowała występ, który uświetnił apel szkolny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci wprowadziły nas w świat szkoły, w której dzwonek na przerwę rozbrzmiewa częściej niż na co dzień a każda lekcja to doskonała okazja do tego, by, przede wszystkim, być sobą. Dobra zabawa towarzyszyła nie tylko młodym artystom. Publiczność; którą tworzyli nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz młodzież szkolna; z radością podjęli wspólny śpiew piosenki, której pełne życzliwości słowa skierowane były do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie z klasy 5b wykazali się znajomością szkolnej rzeczywistości, którą zaprezentowali w humorystyczny sposób. Sprostali aktorskim wyzwaniom, mimo osłabionego składu. Dowiedli, że każdy uczeń, który zostanie obdarzony zaufaniem, chce zaprezentować - najlepiej jak potrafi - to, co posiada: wiedzę, talent.
Swoją wdzięczność nauczycielom uczniowie klasy 5b wyrazili poprzez gest i słowo, które razem stworzyły harmonię miłą dla oka i ucha. Ten występ był wspaniałym prezentem dla nauczycieli.
Po apelu uczniowie klas IV -VI wzięli udział w wielu zabawach i konkursach tanecznych zorganizowanych przez nauczycieli p. R. Skarżyńską oraz p. A. Kruk, które uświetniły zorganizowaną dyskotekę. Dobry humor nie opuszczał nikogo.

Zdjęcia kl.4-6
Zdjęcia kl.1-3Światowy Dzień Zwierząt

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt w dniach 5-7 października 2015 r. biblioteka szkolna zorganizowała wystawę książek beletrystycznych i popularno-naukowych ze swoich zbiorów. Przy tej okazji uczniowie mogli zapoznać się z bogatą ofertą książek
o zwierzętach, jakie są w naszym księgozbiorze. Panie bibliotekarki przeprowadziły pogadanki z uczniami klas I-III dotyczące genezy i przyczyn, dla których obchodzimy to święto. Zwrócono uwagę dzieci na losy zwierząt żyjących zarówno dziko, jak
i w warunkach domowych. Przypomniano o ginących codziennie na naszej planecie kilku gatunkach fauny. Bibliotekarki wspomniały o zbliżającej się zimie i trudnym okresie dla zwierząt.
Uczniowie chętnie rozmawiali o posiadanych przez siebie podopiecznych, o opiece nad nimi i o zachowaniu się w przypadku spotkania bezpańskiego psa.
Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy
z zaciekawieniem przeglądali udostępnione pozycje, a po wystawie mogli je wypożyczyć do domu.

ZdjęciaUczniowie SP 4 uczcili pamięć poległych w II wojnie światowej
i powstaniu warszawskim

„ W hołdzie poległym…”- taki tytuł nosił apel poświęcony pamięci poległych w II wojnie światowej. Miał on miejsce 2 października 2015 roku, dokładnie w dniu, w którym upadło powstanie warszawskie. Uczniowie klasy VIc, pod kierunkiem pani Anny Kruk, przedstawili w formie montażu słowno- muzycznego trudną, wymagającą ofiar rzeczywistość wojenną. Występ rozbudził uczucia patriotyczno- obywatelskie, wzbudził w widzach uczucia empatii i szacunku dla tych, którzy walczyli w imię Polski niepodległej i dla przyszłych pokoleń. Uczniowie zgromadzeni na sali poznali miejsca walki narodowej i śmierci męczeńskiej narodu polskiego, dowiedzieli się jakie były najważniejsze wydarzenia II wojny światowej. Przejmująca forma przekazu pozostawiła w widzach niezapomniane na długo wrażenia.

ZdjęciaDZIEŃ MATEMATYKI I TABLICZKI MNOŻENIA w SP4

O tym, że matematyka może być przyjemna, co więcej może dawać radość, dowiedzieli się uczniowie naszej szkoły, podczas organizacji tegorocznych konkursów z okazji obchodów Dni Matematyki i Tabliczki Mnożenia 28 września 2015 r. Uczniowie klas IV- VI mogli rywalizować w wielu konkursach i łamigłówkach matematycznych,
w których liczyła się nie tylko umiejętność sprawnego liczenia i znajomość tabliczki mnożenia, ale także logiczne myślenie.Nie tylko społeczność uczniowska tego dnia mogła pochwalić się znajomością szybkiego rachowania, również nauczyciele
i pracownicy szkoły zostali przepytani przez dzieci z klasy 5b ze znajomośc tabliczki mnożenia. Poprawne odpowiedzi nagradzane były cukierkiem. Natomiast uczniowie klasy 6a przeprowadzali konkursy wśród przybyłych rodziców.
Dobre humory nie opuszczały nikogo!

Opiekę nad konkursami sprawowały p. I. Szczęch oraz p. A. Borecka.

ZdjęciaZbiórka makulatury i elektrośmieci w SP 4

Szkoła Podstawowa nr 4 w Piastowie zgodnie z wieloletnią tradycją zorganizowała zbiórkę makulatury, elektrośmieci i korków. Samorząd Uczniowski od wielu lat związany jest z działalnością na rzecz ochrony środowiska. W akcje zbiórki zaangażowane są wszystkie klasy, różne organy szkoły i szerokie grono rodziców. Chcąc zachęcić dzieci i opiekunów do wiekszej aktywności ekologicznej Samorząd nagradza uczniów, którzy zgromadzili makulaturę powyżej 100 kg. W dniach 18-19 września 2015 podczas zbórki zebraliśmy ponad 20 ton makulatury, pokaźną ilość elektrośmieci, baterii, korków i tonerów.

Zdjęcia


Wszystkim osobom biorącym udział w ratowaniu drzew i dawaniu dobrego przykładu bardzo dziękujemy i serdecznie zachęcamy do kolejnej akcji.Stypendium socjalne i wyprawka szkolna – 2015/2016 tutaj


Rodzinna sobota w SP 4

W sobotę, 12 września, teren wokół SP nr 4 wypełnił się całymi rodzinami. Tym razem dzieci przybyły do szkoły z rodzicami, ale bez plecaków, książek i zeszytów, bo czekał je czas pełen przeróżnych atrakcji, zabawy i pysznego jedzenia. Tego dnia bowiem odbył się długo przez wszystkich wyczekiwany festyn rodzinny, którego celem była integracja środowiska szkolnego i rodzinnego oraz zbiórka funduszy na dożywianie najbardziej potrzebujących dzieci z naszej szkoły. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11 i mimo niesprzyjającej pogody zgromadziła rzesze uczestników: uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy, nie bacząc na deszcz i wiatr, przybyli z dobrymi humorami
i z chęcią do zabawy. A na wszystkich czekała masa atrakcji … Spragnieni ruchu mogli zatańczyć wraz ze szkolnym zespołem tanecznym, a także pod okiem instruktorów spróbować swych sił w Zumbie. Na miłośników dwóch kółek czekało miasteczko rowerowe, w którym można było doskonalić umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze. Odwiedzili nas również zawodnicy z Klubu Sportowego Niepełnosprawnych „Start”, którzy udowodnili, że mecz koszykówki można rozegrać na wózkach. Ochotnicy mogli się przekonać, że to wcale nie jest łatwa rzecz. Furorę wśród najmłodszych gości wzbudził wóz policyjny, motocykl oraz wóz strażacki, które można było dokładnie obejrzeć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Różnorodne gry, zabawy i konkursy zapewnili harcerze ZHP z Hufca Piastów i lokalne szkoły językowe. Atrakcją dla dużych i małych było stoisko Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej, gdzie pod okiem profesjonalistów chętni mogli złożyć własny szybowiec. Piknik to dzieło przede wszystkim dzieci i ich rodziców. Każda klasa przygotowała stoisko, wśród których każdy mógł wybrać cos dla siebie. Nie zabrakło pysznego jedzenia - ciast, gofrów, popcornu, kiełbasek z grilla, zapiekanek, hot-dogów, chleba ze smalcem, a nawet grochówki i fontanny z gorącą czekoladą. Popularnością cieszyła się strzelnica, na której śmiałkowie mieli szansę przekonać się, czy posiadają sokoli wzrok, a także loteria fantowa i stanowisko z „wyprzedażą garażową”, gdzie za symboliczną złotówkę można było zdobyć prawdziwe skarby. Oblegane przez płeć piękną były stanowiska upiększające, na których małe i duże panie mogły pomalować paznokcie, pokolorować włosy czy wpleść w nie warkoczyki. Zmęczone zaś jesienną aurą dzieci mogły udać się do wnętrza szkoły, gdzie czekał dmuchany zamek oraz zajęcia plastyczne i warsztaty lepienia z gliny. Sobotni festyn rodzinny można zaliczyć do udanych, o czym świadczyły kolejki do poszczególnych stanowisk i uśmiechy na twarzach dzieci i dorosłych.

ZdjęciaWyjątkowe powitanie nowego roku szkolnego w SP 4

W Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie nowy rok szkolny był witany aż 4 razy. Bardzo uroczysty przbieg miała inauguracja o godz. 9.00 z udziałem uczniów klas 5 i 6, bowiem towarzyszyło jej uroczyste przekazanie przez Radę Rodziców nowego sztandaru szkoły. W imieniu społeczności szkolnej sztandar przyjął dyrektor - p. Stanisław Siekierko
i przekazał sztandarowemu szkolnego pocztu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta zastępca burmistrza p. Konrad Rytel, przewodnicząca
RM - p. Agata Korczak, dyrektor ZOPO - p. Danuta Oleś, ks. prałat, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata - dr Grzegorz Bereszyński, byli dyrektorzy naszej placówki oraz przedstawiciele jednostek patronackich: Dowództwa Garnizonu Warszawa, 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotników oraz Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego. W czasie uroczystości nastąpiło poświęcenie sztandaru i przybicie gwoździ pamiątkowych przez fundatorów. Bardzo pięknie przypomniał historię oraz wartości, które symbolizuje sztandar szkoły p. Czesław Baran, pierwszy dyrektor SP 4 w Piastowie. Sztandar towarzyszący szkole od 1968 roku został umieszczony w Izbie Pamięci, nowy przejął jego tradycje i obowiązki witając uczniów klas 4,3, 2 i 1 na kolejnych rozpoczęciach roku szkolnego.

ZdjęciaZapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Szkoły na facebooku TUTAJ


COPYRIGHTS Anna Borecka